Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gravferdsbyråene As
Juridisk navn:  Gravferdsbyråene As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62341519
Furnesvegen 12 Furnesvegen 12 Fax: 62341916
2382 Brumunddal 2382 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 910854321
Aksjekapital: 220.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 2/14/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Brumunddal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.83%
Resultat  
  
-33.95%
Egenkapital  
  
2.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.267.000 17.589.000 14.897.000 15.352.000 12.762.000
Resultat: 971.000 1.470.000 419.000 1.329.000 333.000
Egenkapital: 2.442.000 2.392.000 2.058.000 2.039.000 1.542.000
Regnskap for  Gravferdsbyråene As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.267.000 17.589.000 14.897.000 15.352.000 12.762.000
Driftskostnader -16.245.000 -16.044.000 -14.431.000 -13.946.000 -12.403.000
Driftsresultat 1.021.000 1.546.000 465.000 1.407.000 359.000
Finansinntekter 19.000 0 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -69.000 -76.000 -48.000 -79.000 -27.000
Finans -50.000 -76.000 -47.000 -77.000 -26.000
Resultat før skatt 971.000 1.470.000 419.000 1.329.000 333.000
Skattekostnad -222.000 -336.000 -100.000 -332.000 -85.000
Årsresultat 749.000 1.134.000 319.000 997.000 249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.062.000 2.694.000 1.600.000 1.870.000 1.975.000
Sum omløpsmidler 4.829.000 4.902.000 3.366.000 3.654.000 2.112.000
Sum eiendeler 6.891.000 7.596.000 4.966.000 5.524.000 4.087.000
Sum opptjent egenkapital 1.412.000 1.172.000 838.000 819.000 322.000
Sum egenkapital 2.442.000 2.392.000 2.058.000 2.039.000 1.542.000
Sum langsiktig gjeld 1.459.000 1.592.000 916.000 1.074.000 1.099.000
Sum kortsiktig gjeld 2.992.000 3.611.000 1.992.000 2.410.000 1.446.000
Sum gjeld og egenkapital 6.892.000 7.595.000 4.966.000 5.523.000 4.087.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.821.000 16.816.000 14.472.000 14.921.000 12.334.000
Andre inntekter 446.000 774.000 424.000 431.000 428.000
Driftsinntekter 17.267.000 17.589.000 14.897.000 15.352.000 12.762.000
Varekostnad -6.532.000 -6.532.000 -5.835.000 -5.787.000 -4.714.000
Lønninger -5.535.000 -5.470.000 -5.011.000 -4.904.000 -4.369.000
Avskrivning -649.000 -630.000 -471.000 -435.000 -369.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.529.000 -3.412.000 -3.114.000 -2.820.000 -2.951.000
Driftskostnader -16.245.000 -16.044.000 -14.431.000 -13.946.000 -12.403.000
Driftsresultat 1.021.000 1.546.000 465.000 1.407.000 359.000
Finansinntekter 19.000 0 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -69.000 -76.000 -48.000 -79.000 -27.000
Finans -50.000 -76.000 -47.000 -77.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -800.000 -300.000 -500.000 0
Årsresultat 749.000 1.134.000 319.000 997.000 249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 116.000 163.000 153.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.946.000 2.531.000 1.447.000 1.870.000 1.975.000
Sum varige driftsmidler 1.946.000 2.531.000 1.447.000 1.870.000 1.975.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.062.000 2.694.000 1.600.000 1.870.000 1.975.000
Varebeholdning 179.000 126.000 108.000 185.000 169.000
Kundefordringer 2.668.000 2.444.000 2.004.000 1.842.000 1.122.000
Andre fordringer 496.000 259.000 691.000 335.000 219.000
Sum investeringer 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Kasse, bank 1.475.000 2.061.000 552.000 1.281.000 592.000
Sum omløpsmidler 4.829.000 4.902.000 3.366.000 3.654.000 2.112.000
Sum eiendeler 6.891.000 7.596.000 4.966.000 5.524.000 4.087.000
Sum opptjent egenkapital 1.412.000 1.172.000 838.000 819.000 322.000
Sum egenkapital 2.442.000 2.392.000 2.058.000 2.039.000 1.542.000
Sum avsetninger til forpliktelser 133.000 147.000 81.000 109.000 133.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.459.000 1.592.000 916.000 1.074.000 1.099.000
Leverandørgjeld 897.000 658.000 571.000 638.000 520.000
Betalbar skatt 236.000 270.000 129.000 356.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 481.000 455.000 464.000 407.000 407.000
Utbytte -700.000 -800.000 -300.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 678.000 1.429.000 529.000 510.000 452.000
Sum kortsiktig gjeld 2.992.000 3.611.000 1.992.000 2.410.000 1.446.000
Sum gjeld og egenkapital 6.892.000 7.595.000 4.966.000 5.523.000 4.087.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.837.000 1.291.000 1.374.000 1.244.000 666.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.7 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.6 1.4 1.4
Soliditet 35.4 31.5 41.4 36.9 37.7
Resultatgrad 5.9 8.8 3.1 9.2 2.8
Rentedekningsgrad 14.8 20.3 9.7 17.8 13.3
Gjeldsgrad 1.8 2.2 1.4 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 15.1 20.4 9.4 25.5 8.8
Signatur
17.04.2020
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
17.04.2020
PROKURA HVER FOR SEG
STENBERG KNUT ARNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex