Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grasrota AS
Juridisk navn:  Grasrota AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51627548
Årsvollveien 213 Årsvollveien 213 Fax: 51629661
4312 Sandnes 4312 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 982552303
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 10/1/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Credo Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.69%
Resultat  
  
-41.24%
Egenkapital  
  
8.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 30.071.000 38.400.000 36.047.000 32.608.000 33.519.000
Resultat: 1.070.000 1.821.000 8.815.000 2.884.000 3.502.000
Egenkapital: 12.535.000 11.595.000 11.982.000 9.362.000 8.979.000
Regnskap for  Grasrota AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 30.071.000 38.400.000 36.047.000 32.608.000 33.519.000
Driftskostnader -29.476.000 -36.485.000 -33.356.000 -31.170.000 -30.902.000
Driftsresultat 595.000 1.916.000 2.691.000 1.437.000 2.617.000
Finansinntekter 553.000 16.000 6.195.000 1.511.000 1.010.000
Finanskostnader -78.000 -111.000 -71.000 -65.000 -126.000
Finans 475.000 -95.000 6.124.000 1.446.000 884.000
Resultat før skatt 1.070.000 1.821.000 8.815.000 2.884.000 3.502.000
Skattekostnad -129.000 -436.000 -138.000 -481.000 -416.000
Årsresultat 941.000 1.385.000 8.677.000 2.403.000 3.086.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.629.000 8.095.000 5.299.000 5.352.000 5.226.000
Sum omløpsmidler 9.564.000 12.448.000 18.835.000 12.196.000 11.357.000
Sum eiendeler 16.193.000 20.543.000 24.134.000 17.548.000 16.583.000
Sum opptjent egenkapital 10.735.000 9.795.000 10.182.000 7.562.000 7.179.000
Sum egenkapital 12.535.000 11.595.000 11.982.000 9.362.000 8.979.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 130.000 439.000
Sum kortsiktig gjeld 3.658.000 8.949.000 12.152.000 8.056.000 7.165.000
Sum gjeld og egenkapital 16.193.000 20.544.000 24.134.000 17.548.000 16.583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.034.000 37.691.000 35.626.000 32.589.000 32.548.000
Andre inntekter 37.000 710.000 421.000 19.000 970.000
Driftsinntekter 30.071.000 38.400.000 36.047.000 32.608.000 33.519.000
Varekostnad -6.273.000 -10.301.000 -10.888.000 -10.214.000 -8.926.000
Lønninger -6.903.000 -9.732.000 -7.893.000 -7.529.000 -9.638.000
Avskrivning -1.496.000 -1.153.000 -1.227.000 -1.287.000 -1.451.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.804.000 -15.299.000 -13.348.000 -12.140.000 -10.887.000
Driftskostnader -29.476.000 -36.485.000 -33.356.000 -31.170.000 -30.902.000
Driftsresultat 595.000 1.916.000 2.691.000 1.437.000 2.617.000
Finansinntekter 553.000 16.000 6.195.000 1.511.000 1.010.000
Finanskostnader -78.000 -111.000 -71.000 -65.000 -126.000
Finans 475.000 -95.000 6.124.000 1.446.000 884.000
Konsernbidrag 0 -1.773.000 -6.056.000 -2.019.000 -2.584.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 941.000 1.385.000 8.677.000 2.403.000 3.086.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 152.000 97.000 306.000 0 0
Fast eiendom 0 681.000 739.000 797.000 854.000
Maskiner anlegg 0 0 258.000 410.000 609.000
Driftsløsøre 3.994.000 4.557.000 2.352.000 2.670.000 2.627.000
Sum varige driftsmidler 3.994.000 5.238.000 3.349.000 3.876.000 4.090.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.483.000 2.760.000 1.645.000 1.475.000 1.136.000
Sum anleggsmidler 6.629.000 8.095.000 5.299.000 5.352.000 5.226.000
Varebeholdning 1.139.000 2.367.000 1.585.000 1.164.000 1.048.000
Kundefordringer 4.567.000 7.869.000 4.926.000 4.293.000 3.605.000
Andre fordringer 102.000 338.000 59.000 1.589.000 218.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.328.000 1.765.000 4.933.000 2.905.000 3.373.000
Sum omløpsmidler 9.564.000 12.448.000 18.835.000 12.196.000 11.357.000
Sum eiendeler 16.193.000 20.543.000 24.134.000 17.548.000 16.583.000
Sum opptjent egenkapital 10.735.000 9.795.000 10.182.000 7.562.000 7.179.000
Sum egenkapital 12.535.000 11.595.000 11.982.000 9.362.000 8.979.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.000.000 6.500.000 2.525.000 3.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 130.000 439.000
Leverandørgjeld 1.434.000 3.112.000 3.233.000 3.089.000 1.157.000
Betalbar skatt 184.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.162.000 2.476.000 1.539.000 1.211.000 1.783.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 878.000 1.361.000 880.000 1.230.000 1.225.000
Sum kortsiktig gjeld 3.658.000 8.949.000 12.152.000 8.056.000 7.165.000
Sum gjeld og egenkapital 16.193.000 20.544.000 24.134.000 17.548.000 16.583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.906.000 3.499.000 6.683.000 4.140.000 4.192.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.4 1.5 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 2.3 1.1 1.4 1.4 1.5
Soliditet 77.4 56.4 49.6 53.4 54.1
Resultatgrad 2 5 7.5 4.4 7.8
Rentedekningsgrad 7.6 17.3 37.9 22.1 28.8
Gjeldsgrad 0.3 0.8 1 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 7.1 9.4 36.8 16.8 21.9
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex