Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grand Taj Indian Restaurant As
Juridisk navn:  Grand Taj Indian Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Prinsdals Vei 83B Nedre Prinsdals Vei 83B Fax:
1263 Oslo 1263 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917000409
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tmq Consulting Tariq M Qureshi
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.11%
Resultat  
  
67.89%
Egenkapital  
  
-34.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 198.000 342.000 216.000
Resultat: -35.000 -109.000 -22.000
Egenkapital: -136.000 -101.000 8.000
Regnskap for  Grand Taj Indian Restaurant As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 198.000 342.000 216.000
Driftskostnader -222.000 -451.000 -238.000
Driftsresultat -24.000 -109.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 0 0
Finans -10.000 0 0
Resultat før skatt -35.000 -109.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -35.000 -109.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 395.000 11.000 15.000
Sum omløpsmidler 139.000 52.000 305.000
Sum eiendeler 534.000 63.000 320.000
Sum opptjent egenkapital -166.000 -131.000 -22.000
Sum egenkapital -136.000 -101.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 393.000 164.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 277.000 1.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 534.000 64.000 320.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 197.000 342.000 216.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 198.000 342.000 216.000
Varekostnad -89.000 -256.000 -182.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -5.000 -3.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -192.000 -55.000
Driftskostnader -222.000 -451.000 -238.000
Driftsresultat -24.000 -109.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 0 0
Finans -10.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -35.000 -109.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 280.000 0 0
Sum Immatrielle midler 280.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 11.000 15.000
Sum varige driftsmidler 25.000 11.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 0 0
Sum anleggsmidler 395.000 11.000 15.000
Varebeholdning 50.000 0 197.000
Kundefordringer 28.000 28.000 26.000
Andre fordringer 0 9.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 61.000 15.000 34.000
Sum omløpsmidler 139.000 52.000 305.000
Sum eiendeler 534.000 63.000 320.000
Sum opptjent egenkapital -166.000 -131.000 -22.000
Sum egenkapital -136.000 -101.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 393.000 164.000 306.000
Leverandørgjeld 226.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 277.000 1.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 534.000 64.000 320.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -138.000 51.000 299.000
Likviditetsgrad 1 0.5 5 5
Likviditetsgrad 2 0.3 5 1
Soliditet -25.5 -157.8 2.5
Resultatgrad -12.1 -31.9 -10.2
Rentedekningsgrad -2.4
Gjeldsgrad -4.9 -1.6 3
Total kapitalrentabilitet -4.5 -170.3 -6.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex