Grammofon AS Electra
Juridisk navn:  Grammofon AS Electra
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32242530
C/O Høviks Argos Holding As Teglverksveien 17 Teglverksveien 17 Fax:
3413 Lier 3413 Lier
Fylke: Kommune:
Buskerud Lier
Org.nr: 911185792
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/1956
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
266.67%
Resultat  
  
81%
Egenkapital  
  
255.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.000 3.000 10.000 10.000 4.000
Resultat: -19.000 -100.000 -118.000 -88.000 -74.000
Egenkapital: 530.000 149.000 149.000 149.000 149.000
Regnskap for  Grammofon AS Electra
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.000 3.000 10.000 10.000 4.000
Driftskostnader -30.000 -92.000 -114.000 -86.000 -69.000
Driftsresultat -19.000 -88.000 -104.000 -76.000 -65.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -12.000 -14.000 -12.000 -9.000
Finans 0 -12.000 -14.000 -12.000 -9.000
Resultat før skatt -19.000 -100.000 -118.000 -88.000 -74.000
Skattekostnad 4.000 24.000 29.000 24.000 20.000
Årsresultat -15.000 -76.000 -88.000 -64.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 523.000 523.000 523.000 523.000 523.000
Sum omløpsmidler 407.000 106.000 138.000 101.000 83.000
Sum eiendeler 930.000 629.000 661.000 624.000 606.000
Sum opptjent egenkapital 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Sum egenkapital 530.000 149.000 149.000 149.000 149.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 480.000 494.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 18.000 475.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 930.000 629.000 661.000 624.000 606.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.000 3.000 10.000 10.000 4.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.000 3.000 10.000 10.000 4.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -92.000 -114.000 -86.000 -69.000
Driftskostnader -30.000 -92.000 -114.000 -86.000 -69.000
Driftsresultat -19.000 -88.000 -104.000 -76.000 -65.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -12.000 -14.000 -12.000 -9.000
Finans 0 -12.000 -14.000 -12.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -76.000 -88.000 -64.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 523.000 523.000 523.000 523.000 523.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 523.000 523.000 523.000 523.000 523.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 523.000 523.000 523.000 523.000 523.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.000 2.000 2.000
Andre fordringer 400.000 100.000 118.000 88.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 6.000 19.000 11.000 7.000
Sum omløpsmidler 407.000 106.000 138.000 101.000 83.000
Sum eiendeler 930.000 629.000 661.000 624.000 606.000
Sum opptjent egenkapital 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Sum egenkapital 530.000 149.000 149.000 149.000 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 475.000 457.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 480.000 494.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 18.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 18.000 475.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 930.000 629.000 661.000 624.000 606.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 407.000 106.000 120.000 -374.000 -374.000
Likviditetsgrad 1 7.7 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 7.7 0.3 0.2
Soliditet 5 23.7 22.5 23.9 24.6
Resultatgrad -172.7 -2933.3 -760.0 -1625.0
Rentedekningsgrad -7.3 -7.4 -6.3 -7.2
Gjeldsgrad 0.8 3.2 3.4 3.2 3.1
Total kapitalrentabilitet -15.7 -12.2 -10.7
Signatur
31.08.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex