Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grøntulien Borettslag
Juridisk navn:  Grøntulien Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55930717
C/O Obos Eiendomsforvaltning As Postboks 6666 St Olavs Plass C/O Obos Stor-Bergen Inger Bang Lunds Vei 4 Fax: 55930717
0129 Oslo 5059 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 951528145
Aksjekapital: 27.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/5/1975 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.5%
Resultat  
  
-13.51%
Egenkapital  
  
6.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.862.000 17.657.000 16.771.000 16.689.000 17.092.000
Resultat: 4.276.000 4.944.000 1.873.000 3.411.000 4.254.000
Egenkapital: -66.439.000 -70.715.000 -75.659.000 -81.371.000 -84.781.000
Regnskap for  Grøntulien Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.862.000 17.657.000 16.771.000 16.689.000 17.092.000
Driftskostnader -9.658.000 -9.716.000 -11.737.000 -10.021.000 -9.404.000
Driftsresultat 7.203.000 7.941.000 5.034.000 6.668.000 7.687.000
Finansinntekter 160.000 121.000 54.000 50.000 62.000
Finanskostnader -3.088.000 -3.117.000 -3.215.000 -3.307.000 -3.495.000
Finans -2.928.000 -2.996.000 -3.161.000 -3.257.000 -3.433.000
Resultat før skatt 4.276.000 4.944.000 1.873.000 3.411.000 4.254.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.276.000 4.944.000 1.873.000 3.411.000 4.254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.837.000 67.864.000 65.654.000 67.648.000 65.705.000
Sum omløpsmidler 8.353.000 7.749.000 8.875.000 5.520.000 6.415.000
Sum eiendeler 76.190.000 75.613.000 74.529.000 73.168.000 72.120.000
Sum opptjent egenkapital -66.466.000 -70.742.000 -75.687.000 -81.398.000 -84.808.000
Sum egenkapital -66.439.000 -70.715.000 -75.659.000 -81.371.000 -84.781.000
Sum langsiktig gjeld 139.933.000 144.032.000 148.051.000 151.836.000 155.661.000
Sum kortsiktig gjeld 2.697.000 2.296.000 2.138.000 2.702.000 1.241.000
Sum gjeld og egenkapital 76.191.000 75.613.000 74.529.000 73.167.000 72.121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 16.862.000 17.657.000 16.771.000 16.689.000 17.092.000
Driftsinntekter 16.862.000 17.657.000 16.771.000 16.689.000 17.092.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.377.000 -1.655.000 -1.299.000 -1.392.000 -1.078.000
Avskrivning -75.000 -73.000 -36.000 -12.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.206.000 -7.988.000 -10.402.000 -8.617.000 -8.324.000
Driftskostnader -9.658.000 -9.716.000 -11.737.000 -10.021.000 -9.404.000
Driftsresultat 7.203.000 7.941.000 5.034.000 6.668.000 7.687.000
Finansinntekter 160.000 121.000 54.000 50.000 62.000
Finanskostnader -3.088.000 -3.117.000 -3.215.000 -3.307.000 -3.495.000
Finans -2.928.000 -2.996.000 -3.161.000 -3.257.000 -3.433.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.276.000 4.944.000 1.873.000 3.411.000 4.254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 65.342.000 65.342.000 65.342.000 65.342.000 63.455.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 189.000 240.000 312.000 55.000 22.000
Sum varige driftsmidler 65.531.000 65.582.000 65.654.000 65.397.000 63.476.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.306.000 2.282.000 0 2.251.000 2.229.000
Sum anleggsmidler 67.837.000 67.864.000 65.654.000 67.648.000 65.705.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 4.000 1.000 1.000 1.000
Andre fordringer 1.178.000 1.131.000 1.022.000 912.000 177.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.175.000 6.614.000 7.851.000 4.606.000 6.237.000
Sum omløpsmidler 8.353.000 7.749.000 8.875.000 5.520.000 6.415.000
Sum eiendeler 76.190.000 75.613.000 74.529.000 73.168.000 72.120.000
Sum opptjent egenkapital -66.466.000 -70.742.000 -75.687.000 -81.398.000 -84.808.000
Sum egenkapital -66.439.000 -70.715.000 -75.659.000 -81.371.000 -84.781.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.025.000 1.017.000 1.017.000 1.017.000 1.018.000
Sum langsiktig gjeld 139.933.000 144.032.000 148.051.000 151.836.000 155.661.000
Leverandørgjeld 1.500.000 1.119.000 960.000 1.417.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 93.000 59.000 81.000 79.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 100.000 80.000 189.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 2.697.000 2.296.000 2.138.000 2.702.000 1.241.000
Sum gjeld og egenkapital 76.191.000 75.613.000 74.529.000 73.167.000 72.121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.656.000 5.453.000 6.737.000 2.818.000 5.174.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.4 4.2 2 5.2
Likviditetsgrad 2 3.1 3.4 4.2 2 5.2
Soliditet -87.2 -93.5 -101.5 -111.2 -117.6
Resultatgrad 42.7 4 3 4 45.0
Rentedekningsgrad 2.3 2.5 1.6 2 2.2
Gjeldsgrad -2.1 -2.1 -1.9 -1.9
Total kapitalrentabilitet 9.7 10.7 6.8 9.2 10.7
Signatur
09.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex