Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grønt Pakkeri Øst Sa
Juridisk navn:  Grønt Pakkeri Øst Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69281686
Rabben 16 Rabben 16 Fax:
1640 Råde 1640 Råde
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 992481404
Aksjekapital: 1.550.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 2/14/2008
Foretakstype: SA
Tidligere navn: grønt punkt øst sa
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Onsøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.97%
Resultat  
  
547.78%
Egenkapital  
  
60.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 49.178.000 46.406.000 49.464.000 47.260.000 46.920.000
Resultat: 2.332.000 360.000 144.000 -625.000 -78.000
Egenkapital: 4.884.000 3.045.000 2.740.000 2.636.000 3.096.000
Regnskap for  Grønt Pakkeri Øst Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 49.178.000 46.406.000 49.464.000 47.260.000 46.920.000
Driftskostnader -46.696.000 -45.888.000 -49.139.000 -47.643.000 -46.683.000
Driftsresultat 2.483.000 518.000 324.000 -382.000 237.000
Finansinntekter 34.000 28.000 0 17.000 10.000
Finanskostnader -185.000 -185.000 -180.000 -260.000 -324.000
Finans -151.000 -157.000 -180.000 -243.000 -314.000
Resultat før skatt 2.332.000 360.000 144.000 -625.000 -78.000
Skattekostnad -528.000 -99.000 -41.000 141.000 31.000
Årsresultat 1.803.000 261.000 103.000 -484.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.552.000 6.694.000 6.881.000 7.451.000 7.667.000
Sum omløpsmidler 5.713.000 3.452.000 4.818.000 3.995.000 4.574.000
Sum eiendeler 12.265.000 10.146.000 11.699.000 11.446.000 12.241.000
Sum opptjent egenkapital 3.304.000 1.500.000 1.240.000 1.136.000 1.621.000
Sum egenkapital 4.884.000 3.045.000 2.740.000 2.636.000 3.096.000
Sum langsiktig gjeld 3.200.000 3.790.000 4.310.000 4.780.000 5.650.000
Sum kortsiktig gjeld 4.181.000 3.311.000 4.649.000 4.030.000 3.496.000
Sum gjeld og egenkapital 12.265.000 10.146.000 11.699.000 11.446.000 12.242.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.005.000 46.259.000 48.885.000 46.797.000 46.464.000
Andre inntekter 173.000 147.000 579.000 463.000 456.000
Driftsinntekter 49.178.000 46.406.000 49.464.000 47.260.000 46.920.000
Varekostnad -34.792.000 -34.049.000 -36.170.000 -34.463.000 -33.367.000
Lønninger -8.349.000 -7.822.000 -8.661.000 -8.858.000 -8.593.000
Avskrivning -287.000 -513.000 -538.000 -535.000 -637.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.268.000 -3.504.000 -3.770.000 -3.787.000 -4.086.000
Driftskostnader -46.696.000 -45.888.000 -49.139.000 -47.643.000 -46.683.000
Driftsresultat 2.483.000 518.000 324.000 -382.000 237.000
Finansinntekter 34.000 28.000 0 17.000 10.000
Finanskostnader -185.000 -185.000 -180.000 -260.000 -324.000
Finans -151.000 -157.000 -180.000 -243.000 -314.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.803.000 261.000 103.000 -484.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 39.000 99.000 151.000 192.000 44.000
Fast eiendom 6.182.000 6.150.000 6.147.000 6.199.000 6.275.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 271.000 378.000 542.000 986.000 1.251.000
Sum varige driftsmidler 6.453.000 6.528.000 6.689.000 7.185.000 7.526.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 67.000 40.000 74.000 97.000
Sum anleggsmidler 6.552.000 6.694.000 6.881.000 7.451.000 7.667.000
Varebeholdning 338.000 362.000 918.000 1.399.000 1.342.000
Kundefordringer 2.890.000 2.703.000 3.355.000 2.843.000 2.658.000
Andre fordringer 214.000 183.000 146.000 84.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.271.000 205.000 399.000 0 450.000
Sum omløpsmidler 5.713.000 3.452.000 4.818.000 3.995.000 4.574.000
Sum eiendeler 12.265.000 10.146.000 11.699.000 11.446.000 12.241.000
Sum opptjent egenkapital 3.304.000 1.500.000 1.240.000 1.136.000 1.621.000
Sum egenkapital 4.884.000 3.045.000 2.740.000 2.636.000 3.096.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 187.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.200.000 3.790.000 4.310.000 4.780.000 5.650.000
Leverandørgjeld 2.118.000 1.373.000 3.190.000 2.367.000 2.052.000
Betalbar skatt 468.000 47.000 6.000 14.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 841.000 633.000 754.000 558.000 677.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 755.000 1.070.000 699.000 1.091.000 754.000
Sum kortsiktig gjeld 4.181.000 3.311.000 4.649.000 4.030.000 3.496.000
Sum gjeld og egenkapital 12.265.000 10.146.000 11.699.000 11.446.000 12.242.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.532.000 141.000 169.000 -35.000 1.078.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.8 0.6 1.0
Soliditet 39.8 3 23.4 2 25.3
Resultatgrad 5 1.1 0.7 -0.8 0.5
Rentedekningsgrad 13.4 2.8 1.8 -1.5 0.8
Gjeldsgrad 1.5 2.3 3.3 3.3 3.0
Total kapitalrentabilitet 20.5 5.4 2.8 -3.2 2.0
Signatur
20.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex