Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grønbu Eiendom AS
Juridisk navn:  Grønbu Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rustanhagan 14 Rustanhagan 14 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 986077030
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.02%
Resultat  
  
67.57%
Egenkapital  
  
19.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 778.000 794.000 756.000 796.000 701.000
Resultat: 372.000 222.000 36.000 213.000 178.000
Egenkapital: 1.743.000 1.456.000 1.289.000 1.264.000 1.109.000
Regnskap for  Grønbu Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 778.000 794.000 756.000 796.000 701.000
Driftskostnader -260.000 -422.000 -567.000 -431.000 -366.000
Driftsresultat 517.000 372.000 188.000 365.000 334.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 12.000
Finanskostnader -146.000 -151.000 -154.000 -155.000 -167.000
Finans -145.000 -150.000 -153.000 -152.000 -155.000
Resultat før skatt 372.000 222.000 36.000 213.000 178.000
Skattekostnad -85.000 -55.000 -11.000 -59.000 -45.000
Årsresultat 287.000 168.000 25.000 154.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.501.000 5.504.000 5.514.000 5.527.000 5.541.000
Sum omløpsmidler 519.000 404.000 408.000 469.000 477.000
Sum eiendeler 6.020.000 5.908.000 5.922.000 5.996.000 6.018.000
Sum opptjent egenkapital 1.643.000 1.356.000 1.189.000 1.164.000 1.009.000
Sum egenkapital 1.743.000 1.456.000 1.289.000 1.264.000 1.109.000
Sum langsiktig gjeld 4.052.000 4.246.000 4.434.000 3.594.000 3.727.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000 205.000 199.000 1.139.000 1.182.000
Sum gjeld og egenkapital 6.019.000 5.907.000 5.922.000 5.997.000 6.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 778.000 794.000 756.000 796.000 701.000
Driftsinntekter 778.000 794.000 756.000 796.000 701.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
Avskrivning -3.000 -11.000 -14.000 -14.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -375.000 -517.000 -381.000 -324.000
Driftskostnader -260.000 -422.000 -567.000 -431.000 -366.000
Driftsresultat 517.000 372.000 188.000 365.000 334.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 12.000
Finanskostnader -146.000 -151.000 -154.000 -155.000 -167.000
Finans -145.000 -150.000 -153.000 -152.000 -155.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 287.000 168.000 25.000 154.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.501.000 5.501.000 5.499.000 5.499.000 5.499.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 3.000 14.000 28.000 42.000
Sum varige driftsmidler 5.501.000 5.504.000 5.514.000 5.527.000 5.541.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.501.000 5.504.000 5.514.000 5.527.000 5.541.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 5.000 4.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 513.000 399.000 404.000 464.000 477.000
Sum omløpsmidler 519.000 404.000 408.000 469.000 477.000
Sum eiendeler 6.020.000 5.908.000 5.922.000 5.996.000 6.018.000
Sum opptjent egenkapital 1.643.000 1.356.000 1.189.000 1.164.000 1.009.000
Sum egenkapital 1.743.000 1.456.000 1.289.000 1.264.000 1.109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.052.000 4.246.000 4.434.000 3.594.000 3.727.000
Leverandørgjeld 0 0 0 30.000 67.000
Betalbar skatt 85.000 55.000 11.000 59.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 15.000 16.000 17.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 135.000 172.000 1.033.000 1.049.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000 205.000 199.000 1.139.000 1.182.000
Sum gjeld og egenkapital 6.019.000 5.907.000 5.922.000 5.997.000 6.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 295.000 199.000 209.000 -670.000 -705.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2 2.1 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 2.3 2 2.1 0.5 0.5
Soliditet 2 24.6 21.8 21.1 18.4
Resultatgrad 66.5 46.9 24.9 45.9 47.6
Rentedekningsgrad 3.5 2.5 1.2 2.4 2.1
Gjeldsgrad 2.5 3.1 3.6 3.7 4.4
Total kapitalrentabilitet 8.6 6.3 3.2 6.1 5.7
Signatur
10.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex