Gol Bakeri & Konditori AS
Juridisk navn:  Gol Bakeri & Konditori AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32029650
Postboks 44 Sentrumsvegen 11 Fax: 32029665
3551 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 936856810
Aksjekapital: 320.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 1/2/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hallingdal Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.77%
Resultat  
  
-87.65%
Egenkapital  
  
3.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 59.435.000 57.831.000 58.771.000 56.295.000 53.657.000
Resultat: 234.000 1.895.000 1.799.000 1.661.000 2.248.000
Egenkapital: 4.307.000 4.179.000 3.591.000 3.289.000 2.669.000
Regnskap for  Gol Bakeri & Konditori AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 59.435.000 57.831.000 58.771.000 56.295.000 53.657.000
Driftskostnader -58.739.000 -56.047.000 -57.537.000 -52.768.000 -50.422.000
Driftsresultat 696.000 1.785.000 1.234.000 3.527.000 3.235.000
Finansinntekter 251.000 292.000 736.000 100.000 67.000
Finanskostnader -714.000 -182.000 -171.000 -1.966.000 -1.055.000
Finans -463.000 110.000 565.000 -1.866.000 -988.000
Resultat før skatt 234.000 1.895.000 1.799.000 1.661.000 2.248.000
Skattekostnad -105.000 -507.000 -497.000 -542.000 -608.000
Årsresultat 128.000 1.388.000 1.302.000 1.119.000 1.640.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.692.000 6.168.000 6.970.000 7.836.000 6.761.000
Sum omløpsmidler 15.350.000 18.383.000 15.646.000 8.898.000 12.536.000
Sum eiendeler 25.042.000 24.551.000 22.616.000 16.734.000 19.297.000
Sum opptjent egenkapital 3.575.000 3.447.000 2.859.000 2.557.000 1.937.000
Sum egenkapital 4.307.000 4.179.000 3.591.000 3.289.000 2.669.000
Sum langsiktig gjeld 11.206.000 10.666.000 10.754.000 11.260.000 9.477.000
Sum kortsiktig gjeld 9.529.000 9.705.000 8.272.000 2.185.000 7.151.000
Sum gjeld og egenkapital 25.042.000 24.550.000 22.617.000 16.734.000 19.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.267.000 57.795.000 58.721.000 56.295.000 53.657.000
Andre inntekter 168.000 36.000 50.000 0 0
Driftsinntekter 59.435.000 57.831.000 58.771.000 56.295.000 53.657.000
Varekostnad -24.489.000 -22.793.000 -23.309.000 -22.336.000 -20.199.000
Lønninger -17.895.000 -17.674.000 -16.924.000 -16.282.000 -15.685.000
Avskrivning -1.460.000 -1.417.000 -2.076.000 -1.882.000 -1.935.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.895.000 -14.163.000 -15.228.000 -12.268.000 -12.603.000
Driftskostnader -58.739.000 -56.047.000 -57.537.000 -52.768.000 -50.422.000
Driftsresultat 696.000 1.785.000 1.234.000 3.527.000 3.235.000
Finansinntekter 251.000 292.000 736.000 100.000 67.000
Finanskostnader -714.000 -182.000 -171.000 -1.966.000 -1.055.000
Finans -463.000 110.000 565.000 -1.866.000 -988.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -800.000 -1.000.000 -500.000 -1.250.000
Årsresultat 128.000 1.388.000 1.302.000 1.119.000 1.640.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 125.000 625.000 1.125.000
Sum Immatrielle midler 1.012.000 1.117.000 1.255.000 1.788.000 1.853.000
Fast eiendom 2.502.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.195.000 5.040.000 5.705.000 6.037.000 4.898.000
Sum varige driftsmidler 7.697.000 5.040.000 5.705.000 6.037.000 4.898.000
Sum finansielle anleggsmidler 983.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 9.692.000 6.168.000 6.970.000 7.836.000 6.761.000
Varebeholdning 1.832.000 1.723.000 1.732.000 1.824.000 1.435.000
Kundefordringer 4.509.000 3.391.000 3.239.000 2.781.000 2.996.000
Andre fordringer 5.804.000 7.228.000 7.234.000 737.000 1.577.000
Sum investeringer 243.000 241.000 238.000 233.000 232.000
Kasse, bank 2.962.000 5.799.000 3.204.000 3.323.000 6.295.000
Sum omløpsmidler 15.350.000 18.383.000 15.646.000 8.898.000 12.536.000
Sum eiendeler 25.042.000 24.551.000 22.616.000 16.734.000 19.297.000
Sum opptjent egenkapital 3.575.000 3.447.000 2.859.000 2.557.000 1.937.000
Sum egenkapital 4.307.000 4.179.000 3.591.000 3.289.000 2.669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 554.000 476.000 473.000 554.000 107.000
Sum langsiktig gjeld 11.206.000 10.666.000 10.754.000 11.260.000 9.477.000
Leverandørgjeld 5.522.000 4.238.000 3.873.000 3.621.000 3.485.000
Betalbar skatt 0 494.000 464.000 977.000 986.000
Skyldig offentlige avgifter 481.000 1.028.000 884.000 732.000 746.000
Utbytte 0 -800.000 -1.000.000 -500.000 -1.250.000
Annen kortsiktig gjeld 2.971.000 2.670.000 1.577.000 -4.199.000 578.000
Sum kortsiktig gjeld 9.529.000 9.705.000 8.272.000 2.185.000 7.151.000
Sum gjeld og egenkapital 25.042.000 24.550.000 22.617.000 16.734.000 19.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.821.000 8.678.000 7.374.000 6.713.000 5.385.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1.9 4.1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 1.7 3.3 1.6
Soliditet 17.2 1 15.9 19.7 13.8
Resultatgrad 1.2 3.1 2.1 6.3 6.0
Rentedekningsgrad 1 9.8 7.2 1.8 3.1
Gjeldsgrad 4.8 4.9 5.3 4.1 6.2
Total kapitalrentabilitet 3.8 8.5 8.7 21.7 17.1
Signatur
02.10.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex