Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godvik Finans As
Juridisk navn:  Godvik Finans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 952 Nmbu Liaveien 15H Fax:
1432 Ås 1435 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 920530842
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/2/2018 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 337.000
Resultat: 1.000
Egenkapital: 31.000
Regnskap for  Godvik Finans As
Resultat 2018
Driftsinntekter 337.000
Driftskostnader -337.000
Driftsresultat 1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 62.000
Sum eiendeler 62.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 31.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000
Sum gjeld og egenkapital 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 337.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 337.000
Varekostnad 0
Lønninger -284.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -53.000
Driftskostnader -337.000
Driftsresultat 1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 62.000
Sum omløpsmidler 62.000
Sum eiendeler 62.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000
Sum gjeld og egenkapital 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9
Soliditet 49.2
Resultatgrad 0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1
Total kapitalrentabilitet 1.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex