Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt & Varmt AS
Juridisk navn:  Godt & Varmt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55200201
Hardangervegen 20 Hardangervegen 20 Fax: 55292277
5224 Nesttun 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989417606
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/30/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Nrh Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.7%
Resultat  
  
-258.03%
Egenkapital  
  
-67.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.815.000 17.180.000 16.285.000 14.997.000 17.163.000
Resultat: -1.378.000 872.000 1.449.000 378.000 2.452.000
Egenkapital: 733.000 2.290.000 1.871.000 1.061.000 1.627.000
Regnskap for  Godt & Varmt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.815.000 17.180.000 16.285.000 14.997.000 17.163.000
Driftskostnader -18.916.000 -16.214.000 -14.785.000 -14.580.000 -14.715.000
Driftsresultat -1.102.000 965.000 1.500.000 417.000 2.448.000
Finansinntekter 9.000 17.000 15.000 22.000 28.000
Finanskostnader -286.000 -110.000 -66.000 -60.000 -24.000
Finans -277.000 -93.000 -51.000 -38.000 4.000
Resultat før skatt -1.378.000 872.000 1.449.000 378.000 2.452.000
Skattekostnad 321.000 -152.000 -339.000 -145.000 -672.000
Årsresultat -1.057.000 720.000 1.110.000 234.000 1.781.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.273.000 1.033.000 550.000 735.000 1.132.000
Sum omløpsmidler 4.118.000 5.958.000 4.791.000 3.751.000 6.227.000
Sum eiendeler 5.391.000 6.991.000 5.341.000 4.486.000 7.359.000
Sum opptjent egenkapital 633.000 2.190.000 1.771.000 961.000 1.527.000
Sum egenkapital 733.000 2.290.000 1.871.000 1.061.000 1.627.000
Sum langsiktig gjeld 665.000 771.000 442.000 547.000 629.000
Sum kortsiktig gjeld 3.993.000 3.930.000 3.028.000 2.878.000 5.103.000
Sum gjeld og egenkapital 5.391.000 6.991.000 5.341.000 4.486.000 7.359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.775.000 16.871.000 16.186.000 14.860.000 17.162.000
Andre inntekter 40.000 309.000 99.000 137.000 1.000
Driftsinntekter 17.815.000 17.180.000 16.285.000 14.997.000 17.163.000
Varekostnad -9.348.000 -8.248.000 -6.970.000 -6.882.000 -7.392.000
Lønninger -5.922.000 -5.029.000 -5.149.000 -4.830.000 -4.484.000
Avskrivning -144.000 -237.000 -276.000 -428.000 -418.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.502.000 -2.700.000 -2.390.000 -2.440.000 -2.421.000
Driftskostnader -18.916.000 -16.214.000 -14.785.000 -14.580.000 -14.715.000
Driftsresultat -1.102.000 965.000 1.500.000 417.000 2.448.000
Finansinntekter 9.000 17.000 15.000 22.000 28.000
Finanskostnader -286.000 -110.000 -66.000 -60.000 -24.000
Finans -277.000 -93.000 -51.000 -38.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -300.000 -300.000 -800.000 -1.400.000
Årsresultat -1.057.000 720.000 1.110.000 234.000 1.781.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 321.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 815.000 939.000 400.000 704.000 1.132.000
Sum varige driftsmidler 815.000 939.000 400.000 704.000 1.132.000
Sum finansielle anleggsmidler 137.000 95.000 150.000 31.000 0
Sum anleggsmidler 1.273.000 1.033.000 550.000 735.000 1.132.000
Varebeholdning 1.224.000 1.808.000 1.193.000 1.152.000 1.215.000
Kundefordringer 1.411.000 2.346.000 1.760.000 1.509.000 1.371.000
Andre fordringer 84.000 371.000 96.000 54.000 423.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.398.000 1.434.000 1.742.000 1.037.000 3.219.000
Sum omløpsmidler 4.118.000 5.958.000 4.791.000 3.751.000 6.227.000
Sum eiendeler 5.391.000 6.991.000 5.341.000 4.486.000 7.359.000
Sum opptjent egenkapital 633.000 2.190.000 1.771.000 961.000 1.527.000
Sum egenkapital 733.000 2.290.000 1.871.000 1.061.000 1.627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 665.000 771.000 442.000 547.000 629.000
Leverandørgjeld 2.019.000 2.216.000 968.000 1.592.000 1.689.000
Betalbar skatt 0 152.000 339.000 145.000 672.000
Skyldig offentlige avgifter 736.000 601.000 1.089.000 716.000 849.000
Utbytte -500.000 -300.000 -300.000 -800.000 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 1.238.000 662.000 632.000 425.000 494.000
Sum kortsiktig gjeld 3.993.000 3.930.000 3.028.000 2.878.000 5.103.000
Sum gjeld og egenkapital 5.391.000 6.991.000 5.341.000 4.486.000 7.359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 2.028.000 1.763.000 873.000 1.124.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 1.6 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 1.2 1.0 1.0
Soliditet 13.6 32.8 3 23.7 22.1
Resultatgrad -6.2 5.6 9.2 2.8 14.3
Rentedekningsgrad -3.9 8.8 22.7 7.3 103.2
Gjeldsgrad 6.4 2.1 1.9 3.2 3.5
Total kapitalrentabilitet -20.3 1 28.4 9.8 33.6
Signatur
30.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex