Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Gammelt Aksjeselskap
Juridisk navn:  Godt Gammelt Aksjeselskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Lyngnesveien 36 Nedre Lyngnesveien 36 Fax:
4018 Stavanger 4018 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 920720110
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/12/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kjell Haver Regnskapsservice As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -26.000
Egenkapital: 980.000
Regnskap for  Godt Gammelt Aksjeselskap
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -26.000
Driftsresultat -26.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -26.000
Skattekostnad 6.000
Årsresultat -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.529.000
Sum omløpsmidler 668.000
Sum eiendeler 6.197.000
Sum opptjent egenkapital -20.000
Sum egenkapital 980.000
Sum langsiktig gjeld 5.193.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000
Sum gjeld og egenkapital 6.197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -5.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -21.000
Driftskostnader -26.000
Driftsresultat -26.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 6.000
Fast eiendom 5.388.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 135.000
Sum varige driftsmidler 5.523.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 5.529.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 668.000
Sum omløpsmidler 668.000
Sum eiendeler 6.197.000
Sum opptjent egenkapital -20.000
Sum egenkapital 980.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 5.193.000
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000
Sum gjeld og egenkapital 6.197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 644.000
Likviditetsgrad 1 27.8
Likviditetsgrad 2 27.8
Soliditet 15.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.3
Total kapitalrentabilitet -0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex