Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Drikke As
Juridisk navn:  Godt Drikke As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Jon Peter Wium Røyskattveien 4 C/O Jon Peter Wium Røyskattveien 4 Fax:
3320 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 915426832
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/2/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Signare AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
39.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 21.000
Resultat: 0 -6.000 -5.000 3.000
Egenkapital: 32.000 23.000 27.000 32.000
Regnskap for  Godt Drikke As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 21.000
Driftskostnader 0 -6.000 -4.000 -18.000
Driftsresultat 0 -6.000 -4.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt 0 -6.000 -5.000 3.000
Skattekostnad 0 3.000 0 -1.000
Årsresultat 0 -3.000 -5.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 3.000 0 0
Sum omløpsmidler 32.000 21.000 27.000 35.000
Sum eiendeler 32.000 24.000 27.000 35.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 -7.000 -3.000 2.000
Sum egenkapital 32.000 23.000 27.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 23.000 27.000 35.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 21.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 21.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -6.000 -4.000 -18.000
Driftskostnader 0 -6.000 -4.000 -18.000
Driftsresultat 0 -6.000 -4.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 -3.000 -5.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 3.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 13.000
Andre fordringer 32.000 21.000 21.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 6.000 22.000
Sum omløpsmidler 32.000 21.000 27.000 35.000
Sum eiendeler 32.000 24.000 27.000 35.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 -7.000 -3.000 2.000
Sum egenkapital 32.000 23.000 27.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 23.000 27.000 35.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 21.000 27.000 32.000
Likviditetsgrad 1 11.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 11.7
Soliditet 1 1 1 91.4
Resultatgrad 14.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 -26.1 -14.8 8.6
Signatur
09.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex