Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Bygg Holding AS
Juridisk navn:  Godt Bygg Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98261195
Glads Vei 20 Glads Vei 20 Fax:
0489 Oslo 489 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994911392
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/4/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Revisionsbureauet AS
Regnskapsfører: Hs Regnskap-Invest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-145.45%
Egenkapital  
  
-6.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -15.000 33.000 -24.000 -115.000 -16.000
Egenkapital: -246.000 -231.000 -264.000 -240.000 -125.000
Regnskap for  Godt Bygg Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -7.000 -24.000 -15.000 -16.000
Driftsresultat -15.000 -7.000 -24.000 -15.000 -16.000
Finansinntekter 0 40.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -100.000 0
Finans 0 40.000 0 -100.000 0
Resultat før skatt -15.000 33.000 -24.000 -115.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 33.000 -24.000 -115.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 3.000 3.000 103.000
Sum opptjent egenkapital -346.000 -331.000 -364.000 -340.000 -225.000
Sum egenkapital -246.000 -231.000 -264.000 -240.000 -125.000
Sum langsiktig gjeld 249.000 108.000 108.000 108.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 0 126.000 159.000 135.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 3.000 3.000 103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -7.000 -24.000 -15.000 -16.000
Driftskostnader -15.000 -7.000 -24.000 -15.000 -16.000
Driftsresultat -15.000 -7.000 -24.000 -15.000 -16.000
Finansinntekter 0 40.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -100.000 0
Finans 0 40.000 0 -100.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 33.000 -24.000 -115.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 3.000 3.000 103.000
Sum opptjent egenkapital -346.000 -331.000 -364.000 -340.000 -225.000
Sum egenkapital -246.000 -231.000 -264.000 -240.000 -125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 249.000 108.000 108.000 108.000 108.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 126.000 159.000 135.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 0 126.000 159.000 135.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 3.000 3.000 103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 -123.000 -156.000 -132.000 -117.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -8000.0 -121.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad -1.0 -1.8
Total kapitalrentabilitet 1 -500.0 -15.5
Signatur
22.12.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex