Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Brød Trondhjem AS
Juridisk navn:  Godt Brød Trondhjem AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47886494
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax: 94760485
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983386784
Aksjekapital: 665.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 4/15/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
39.91%
Resultat  
  
-165.27%
Egenkapital  
  
3.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.938.000 12.821.000 12.033.000 11.454.000 9.540.000
Resultat: -1.103.000 1.690.000 1.195.000 968.000 809.000
Egenkapital: 882.000 849.000 851.000 846.000 859.000
Regnskap for  Godt Brød Trondhjem AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.938.000 12.821.000 12.033.000 11.454.000 9.540.000
Driftskostnader -18.960.000 -11.219.000 -10.967.000 -10.600.000 -8.817.000
Driftsresultat -1.022.000 1.601.000 1.066.000 854.000 724.000
Finansinntekter 2.000 90.000 132.000 115.000 85.000
Finanskostnader -83.000 -1.000 -3.000 -1.000 -1.000
Finans -81.000 89.000 129.000 114.000 84.000
Resultat før skatt -1.103.000 1.690.000 1.195.000 968.000 809.000
Skattekostnad 252.000 -408.000 -301.000 -264.000 -218.000
Årsresultat -851.000 1.282.000 894.000 704.000 590.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.577.000 3.009.000 2.411.000 2.511.000 2.090.000
Sum omløpsmidler 2.230.000 1.361.000 946.000 757.000 608.000
Sum eiendeler 4.807.000 4.370.000 3.357.000 3.268.000 2.698.000
Sum opptjent egenkapital 0 171.000 173.000 168.000 181.000
Sum egenkapital 882.000 849.000 851.000 846.000 859.000
Sum langsiktig gjeld 2.449.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.476.000 3.521.000 2.506.000 2.422.000 1.839.000
Sum gjeld og egenkapital 4.807.000 4.370.000 3.357.000 3.268.000 2.698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.651.000 12.782.000 11.931.000 11.339.000 9.426.000
Andre inntekter 287.000 39.000 102.000 114.000 115.000
Driftsinntekter 17.938.000 12.821.000 12.033.000 11.454.000 9.540.000
Varekostnad -5.314.000 -3.605.000 -3.610.000 -3.604.000 -2.685.000
Lønninger -6.223.000 -4.051.000 -3.554.000 -3.625.000 -3.228.000
Avskrivning -380.000 -124.000 -116.000 -84.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.043.000 -3.439.000 -3.687.000 -3.287.000 -2.843.000
Driftskostnader -18.960.000 -11.219.000 -10.967.000 -10.600.000 -8.817.000
Driftsresultat -1.022.000 1.601.000 1.066.000 854.000 724.000
Finansinntekter 2.000 90.000 132.000 115.000 85.000
Finanskostnader -83.000 -1.000 -3.000 -1.000 -1.000
Finans -81.000 89.000 129.000 114.000 84.000
Konsernbidrag 0 0 -889.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -851.000 1.282.000 894.000 704.000 590.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 40.000 42.000 47.000 45.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 29.000 73.000 117.000
Driftsløsøre 2.548.000 314.000 117.000 85.000 66.000
Sum varige driftsmidler 2.548.000 314.000 146.000 158.000 183.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.655.000 2.222.000 2.306.000 1.862.000
Sum anleggsmidler 2.577.000 3.009.000 2.411.000 2.511.000 2.090.000
Varebeholdning 282.000 171.000 207.000 171.000 137.000
Kundefordringer 456.000 793.000 521.000 398.000 252.000
Andre fordringer 272.000 99.000 72.000 23.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 276.000 147.000 164.000 169.000
Sum omløpsmidler 2.230.000 1.361.000 946.000 757.000 608.000
Sum eiendeler 4.807.000 4.370.000 3.357.000 3.268.000 2.698.000
Sum opptjent egenkapital 0 171.000 173.000 168.000 181.000
Sum egenkapital 882.000 849.000 851.000 846.000 859.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 24.000 2.051.000 1.186.000 984.000 675.000
Sum langsiktig gjeld 2.449.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 307.000 342.000 614.000 343.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 28.000
Skyldig offentlige avgifter 258.000 449.000 380.000 331.000 318.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.170.000 714.000 598.000 493.000 476.000
Sum kortsiktig gjeld 1.476.000 3.521.000 2.506.000 2.422.000 1.839.000
Sum gjeld og egenkapital 4.807.000 4.370.000 3.357.000 3.268.000 2.698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 754.000 -2.160.000 -1.560.000 -1.665.000 -1.231.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.4 0.4 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Soliditet 18.3 19.4 25.4 25.9 31.8
Resultatgrad -5.7 12.5 8.9 7.5 7.6
Rentedekningsgrad -12.3 1 355.3 969.0 809.0
Gjeldsgrad 4.5 4.1 2.9 2.9 2.1
Total kapitalrentabilitet -21.2 38.7 35.7 29.7 30.0
Signatur
04.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex