Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Brød Theresesgate AS
Juridisk navn:  Godt Brød Theresesgate AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23202260
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax: 94760485
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987952679
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 11/1/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.85%
Resultat  
  
28.52%
Egenkapital  
  
-39.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.199.000 10.622.000 12.139.000 11.432.000 10.013.000
Resultat: 730.000 568.000 1.303.000 996.000 340.000
Egenkapital: 200.000 331.000 310.000 248.000 215.000
Regnskap for  Godt Brød Theresesgate AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.199.000 10.622.000 12.139.000 11.432.000 10.013.000
Driftskostnader -11.479.000 -10.141.000 -10.929.000 -10.499.000 -9.703.000
Driftsresultat 720.000 480.000 1.211.000 932.000 310.000
Finansinntekter 11.000 88.000 95.000 65.000 31.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 10.000 87.000 93.000 63.000 30.000
Resultat før skatt 730.000 568.000 1.303.000 996.000 340.000
Skattekostnad -169.000 -138.000 -327.000 -273.000 -92.000
Årsresultat 561.000 431.000 976.000 722.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 808.000 1.092.000 1.216.000 1.344.000 1.137.000
Sum omløpsmidler 1.358.000 1.140.000 1.512.000 996.000 547.000
Sum eiendeler 2.166.000 2.232.000 2.728.000 2.340.000 1.684.000
Sum opptjent egenkapital 0 116.000 95.000 32.000 0
Sum egenkapital 200.000 331.000 310.000 248.000 215.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.966.000 1.901.000 2.418.000 2.092.000 1.468.000
Sum gjeld og egenkapital 2.166.000 2.232.000 2.728.000 2.339.000 1.683.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.922.000 10.621.000 11.975.000 11.280.000 9.892.000
Andre inntekter 1.276.000 1.000 164.000 152.000 122.000
Driftsinntekter 12.199.000 10.622.000 12.139.000 11.432.000 10.013.000
Varekostnad -3.227.000 -3.329.000 -3.859.000 -3.544.000 -3.191.000
Lønninger -4.521.000 -3.472.000 -3.812.000 -3.731.000 -3.525.000
Avskrivning -63.000 -42.000 -35.000 -36.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.668.000 -3.302.000 -3.219.000 -3.188.000 -2.931.000
Driftskostnader -11.479.000 -10.141.000 -10.929.000 -10.499.000 -9.703.000
Driftsresultat 720.000 480.000 1.211.000 932.000 310.000
Finansinntekter 11.000 88.000 95.000 65.000 31.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 10.000 87.000 93.000 63.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 561.000 431.000 976.000 722.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 26.000 34.000 57.000 75.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 2.000
Driftsløsøre 275.000 172.000 61.000 96.000 54.000
Sum varige driftsmidler 275.000 172.000 61.000 96.000 56.000
Sum finansielle anleggsmidler 513.000 893.000 1.121.000 1.191.000 1.005.000
Sum anleggsmidler 808.000 1.092.000 1.216.000 1.344.000 1.137.000
Varebeholdning 133.000 144.000 138.000 162.000 122.000
Kundefordringer 251.000 330.000 352.000 199.000 184.000
Andre fordringer 111.000 90.000 50.000 47.000 87.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 148.000 893.000 264.000 137.000
Sum omløpsmidler 1.358.000 1.140.000 1.512.000 996.000 547.000
Sum eiendeler 2.166.000 2.232.000 2.728.000 2.340.000 1.684.000
Sum opptjent egenkapital 0 116.000 95.000 32.000 0
Sum egenkapital 200.000 331.000 310.000 248.000 215.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 896.000 923.000 1.331.000 983.000 412.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 82.000 120.000 226.000 290.000 232.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 203.000 338.000 453.000 393.000 337.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 786.000 520.000 408.000 425.000 488.000
Sum kortsiktig gjeld 1.966.000 1.901.000 2.418.000 2.092.000 1.468.000
Sum gjeld og egenkapital 2.166.000 2.232.000 2.728.000 2.339.000 1.683.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -608.000 -761.000 -906.000 -1.096.000 -921.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.6 0.4 0.3
Soliditet 9.2 14.8 11.4 10.6 12.8
Resultatgrad 5.9 4.5 1 8.2 3.1
Rentedekningsgrad 7 4 605.5 498.5 341.0
Gjeldsgrad 9.8 5.7 7.8 8.4 6.8
Total kapitalrentabilitet 33.7 25.4 47.9 42.6 20.3
Signatur
18.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex