Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Brød Stavanger AS
Juridisk navn:  Godt Brød Stavanger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51844080
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax: 51844081
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976587952
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 12/19/1995
Foretakstype: AS
Tidligere navn: finns konditori as
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.57%
Resultat  
  
-76.9%
Egenkapital  
  
4.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.192.000 13.681.000 13.512.000 13.493.000 12.738.000
Resultat: -605.000 -342.000 -972.000 -1.427.000 -787.000
Egenkapital: 621.000 594.000 55.000 99.000 109.000
Regnskap for  Godt Brød Stavanger AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.192.000 13.681.000 13.512.000 13.493.000 12.738.000
Driftskostnader -13.829.000 -14.076.000 -14.398.000 -14.874.000 -13.518.000
Driftsresultat -638.000 -395.000 -885.000 -1.380.000 -780.000
Finansinntekter 33.000 91.000 6.000 7.000 34.000
Finanskostnader -1.000 -38.000 -94.000 -53.000 -40.000
Finans 32.000 53.000 -88.000 -46.000 -6.000
Resultat før skatt -605.000 -342.000 -972.000 -1.427.000 -787.000
Skattekostnad 136.000 88.000 223.000 365.000 212.000
Årsresultat -469.000 -254.000 -749.000 -1.061.000 -575.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 519.000 917.000 404.000 350.000 635.000
Sum omløpsmidler 1.315.000 2.375.000 2.684.000 2.390.000 1.650.000
Sum eiendeler 1.834.000 3.292.000 3.088.000 2.740.000 2.285.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -54.000 -10.000 0
Sum egenkapital 621.000 594.000 55.000 99.000 109.000
Sum langsiktig gjeld 0 783.000 1.499.000 1.043.000 676.000
Sum kortsiktig gjeld 1.214.000 1.916.000 1.535.000 1.598.000 1.500.000
Sum gjeld og egenkapital 1.835.000 3.293.000 3.089.000 2.740.000 2.285.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.188.000 13.679.000 13.433.000 13.388.000 12.549.000
Andre inntekter 4.000 2.000 79.000 105.000 189.000
Driftsinntekter 13.192.000 13.681.000 13.512.000 13.493.000 12.738.000
Varekostnad -4.087.000 -4.215.000 -4.349.000 -4.421.000 -3.797.000
Lønninger -5.038.000 -5.096.000 -5.578.000 -5.297.000 -4.741.000
Avskrivning -81.000 -73.000 -65.000 -125.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.623.000 -4.692.000 -4.406.000 -5.031.000 -4.781.000
Driftskostnader -13.829.000 -14.076.000 -14.398.000 -14.874.000 -13.518.000
Driftsresultat -638.000 -395.000 -885.000 -1.380.000 -780.000
Finansinntekter 33.000 91.000 6.000 7.000 34.000
Finanskostnader -1.000 -38.000 -94.000 -53.000 -40.000
Finans 32.000 53.000 -88.000 -46.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 1.051.000 176.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -469.000 -254.000 -749.000 -1.061.000 -575.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 64.000 76.000 238.000 250.000 273.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 13.000 1.000 7.000 17.000 26.000
Driftsløsøre 73.000 110.000 159.000 83.000 94.000
Sum varige driftsmidler 87.000 111.000 166.000 100.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 369.000 730.000 0 0 242.000
Sum anleggsmidler 519.000 917.000 404.000 350.000 635.000
Varebeholdning 209.000 251.000 267.000 314.000 354.000
Kundefordringer 119.000 361.000 246.000 196.000 170.000
Andre fordringer 173.000 220.000 77.000 76.000 371.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 227.000 1.155.000 324.000 449.000
Sum omløpsmidler 1.315.000 2.375.000 2.684.000 2.390.000 1.650.000
Sum eiendeler 1.834.000 3.292.000 3.088.000 2.740.000 2.285.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -54.000 -10.000 0
Sum egenkapital 621.000 594.000 55.000 99.000 109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 395.000 0 121.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 783.000 1.499.000 1.043.000 676.000
Leverandørgjeld 123.000 192.000 294.000 328.000 423.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 157.000 488.000 534.000 589.000 536.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 934.000 841.000 707.000 560.000 540.000
Sum kortsiktig gjeld 1.214.000 1.916.000 1.535.000 1.598.000 1.500.000
Sum gjeld og egenkapital 1.835.000 3.293.000 3.089.000 2.740.000 2.285.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 459.000 1.149.000 792.000 150.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.7 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.6 1.3 0.9
Soliditet 33.8 1 1.8 3.6 4.8
Resultatgrad -4.8 -2.9 -6.5 -10.2 -6.1
Rentedekningsgrad -10.4 -9.4 -25.9 -18.6
Gjeldsgrad 2 4.5 55.2 26.7 20.0
Total kapitalrentabilitet -9.2 -28.5 -50.1 -32.6
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex