Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Brød Nydalen AS
Juridisk navn:  Godt Brød Nydalen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22950903
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax: 90185004
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990163227
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 6/15/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.19%
Resultat  
  
52.93%
Egenkapital  
  
-120%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.216.000 12.785.000 11.233.000 8.387.000 6.545.000
Resultat: -410.000 -871.000 -1.042.000 1.077.000 285.000
Egenkapital: -53.000 265.000 60.000 103.000 100.000
Regnskap for  Godt Brød Nydalen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.216.000 12.785.000 11.233.000 8.387.000 6.545.000
Driftskostnader -14.589.000 -13.755.000 -12.250.000 -7.371.000 -6.266.000
Driftsresultat -372.000 -969.000 -1.018.000 1.017.000 278.000
Finansinntekter 16.000 216.000 66.000 66.000 8.000
Finanskostnader -53.000 -118.000 -91.000 -5.000 0
Finans -37.000 98.000 -25.000 61.000 8.000
Resultat før skatt -410.000 -871.000 -1.042.000 1.077.000 285.000
Skattekostnad 91.000 220.000 249.000 -293.000 -77.000
Årsresultat -318.000 -651.000 -793.000 784.000 208.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 796.000 1.014.000 1.383.000 1.365.000 525.000
Sum omløpsmidler 875.000 1.984.000 1.712.000 1.909.000 540.000
Sum eiendeler 1.671.000 2.998.000 3.095.000 3.274.000 1.065.000
Sum opptjent egenkapital -153.000 0 -40.000 3.000 0
Sum egenkapital -53.000 265.000 60.000 103.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 625.000 976.000 1.533.000 1.403.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.099.000 1.757.000 1.502.000 1.769.000 965.000
Sum gjeld og egenkapital 1.671.000 2.998.000 3.095.000 3.275.000 1.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.115.000 12.783.000 11.225.000 8.377.000 6.525.000
Andre inntekter 101.000 2.000 7.000 10.000 20.000
Driftsinntekter 14.216.000 12.785.000 11.233.000 8.387.000 6.545.000
Varekostnad -4.078.000 -3.754.000 -3.605.000 -2.599.000 -2.041.000
Lønninger -5.133.000 -4.864.000 -4.466.000 -2.630.000 -2.285.000
Avskrivning -345.000 -342.000 -164.000 -28.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.033.000 -4.795.000 -4.015.000 -2.114.000 -1.871.000
Driftskostnader -14.589.000 -13.755.000 -12.250.000 -7.371.000 -6.266.000
Driftsresultat -372.000 -969.000 -1.018.000 1.017.000 278.000
Finansinntekter 16.000 216.000 66.000 66.000 8.000
Finanskostnader -53.000 -118.000 -91.000 -5.000 0
Finans -37.000 98.000 -25.000 61.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -318.000 -651.000 -793.000 784.000 208.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 67.000 0 27.000 28.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 42.000 58.000 74.000 0 0
Driftsløsøre 687.000 956.000 1.282.000 23.000 30.000
Sum varige driftsmidler 729.000 1.014.000 1.356.000 23.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.315.000 465.000
Sum anleggsmidler 796.000 1.014.000 1.383.000 1.365.000 525.000
Varebeholdning 226.000 204.000 159.000 123.000 96.000
Kundefordringer 261.000 118.000 130.000 138.000 119.000
Andre fordringer 323.000 272.000 193.000 25.000 102.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 125.000 230.000 1.604.000 200.000
Sum omløpsmidler 875.000 1.984.000 1.712.000 1.909.000 540.000
Sum eiendeler 1.671.000 2.998.000 3.095.000 3.274.000 1.065.000
Sum opptjent egenkapital -153.000 0 -40.000 3.000 0
Sum egenkapital -53.000 265.000 60.000 103.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 24.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 489.000 0 1.111.000 337.000
Sum langsiktig gjeld 625.000 976.000 1.533.000 1.403.000 0
Leverandørgjeld 88.000 137.000 452.000 134.000 108.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 388.000 357.000 275.000 211.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 952.000 743.000 693.000 247.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 1.099.000 1.757.000 1.502.000 1.769.000 965.000
Sum gjeld og egenkapital 1.671.000 2.998.000 3.095.000 3.275.000 1.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -224.000 227.000 210.000 140.000 -425.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1 1.1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 1 1 1.1 0.5
Soliditet -3.2 8.8 1.9 3.1 9.4
Resultatgrad -2.6 -7.6 -9.1 12.1 4.2
Rentedekningsgrad -8.2 -11.2 216.6
Gjeldsgrad -32.5 10.3 50.6 30.8 9.7
Total kapitalrentabilitet -21.3 -25.1 -30.8 33.1 26.9
Signatur
28.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex