Godt Brød Ny28 As
Juridisk navn:  Godt Brød Ny28 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax:
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921996543
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -10.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Godt Brød Ny28 As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -10.000
Driftsresultat -10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -10.000
Skattekostnad 4.000
Årsresultat -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 46.000
Sum eiendeler 46.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000
Sum gjeld og egenkapital 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -10.000
Driftskostnader -10.000
Driftsresultat -10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 46.000
Sum eiendeler 46.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000
Sum gjeld og egenkapital 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000
Likviditetsgrad 1 2.9
Likviditetsgrad 2 2.9
Soliditet 65.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet -21.7
Signatur
07.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex