Godt Brød Norge AS
Juridisk navn:  Godt Brød Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21520250
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax: 94985417
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977223849
Aksjekapital: 618.220 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/20/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.47%
Resultat  
  
24.08%
Egenkapital  
  
20.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 40.261.000 34.569.000 31.935.000 31.320.000 26.140.000
Resultat: 8.461.000 6.819.000 6.808.000 3.782.000 2.590.000
Egenkapital: 35.561.000 29.503.000 22.301.000 24.192.000 21.948.000
Regnskap for  Godt Brød Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 40.261.000 34.569.000 31.935.000 31.320.000 26.140.000
Driftskostnader -33.820.000 -30.793.000 -29.282.000 -27.259.000 -27.427.000
Driftsresultat 6.442.000 3.776.000 2.652.000 4.062.000 -1.288.000
Finansinntekter 4.084.000 6.855.000 4.633.000 6.417.000 4.528.000
Finanskostnader -2.065.000 -3.811.000 -478.000 -6.697.000 -652.000
Finans 2.019.000 3.044.000 4.155.000 -280.000 3.876.000
Resultat før skatt 8.461.000 6.819.000 6.808.000 3.782.000 2.590.000
Skattekostnad -2.404.000 -2.337.000 -656.000 -2.567.000 -738.000
Årsresultat 6.057.000 4.482.000 6.152.000 1.215.000 1.851.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.428.000 42.481.000 47.498.000 44.188.000 31.558.000
Sum omløpsmidler 14.434.000 18.776.000 11.777.000 10.778.000 16.330.000
Sum eiendeler 61.862.000 61.257.000 59.275.000 54.966.000 47.888.000
Sum opptjent egenkapital 23.878.000 17.820.000 13.567.000 15.681.000 15.587.000
Sum egenkapital 35.561.000 29.503.000 22.301.000 24.192.000 21.948.000
Sum langsiktig gjeld 11.240.000 12.820.000 11.608.000 14.726.000 14.753.000
Sum kortsiktig gjeld 15.061.000 18.934.000 25.366.000 16.049.000 11.187.000
Sum gjeld og egenkapital 61.862.000 61.257.000 59.276.000 54.967.000 47.888.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.904.000 25.072.000 22.987.000 23.646.000 19.730.000
Andre inntekter 9.358.000 9.498.000 8.948.000 7.673.000 6.410.000
Driftsinntekter 40.261.000 34.569.000 31.935.000 31.320.000 26.140.000
Varekostnad -12.670.000 -583.000 -977.000 -2.197.000 -2.490.000
Lønninger -9.617.000 -10.582.000 -9.117.000 -8.590.000 -7.330.000
Avskrivning -914.000 -1.099.000 -1.333.000 -1.359.000 -1.059.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.619.000 -18.529.000 -17.855.000 -15.113.000 -16.548.000
Driftskostnader -33.820.000 -30.793.000 -29.282.000 -27.259.000 -27.427.000
Driftsresultat 6.442.000 3.776.000 2.652.000 4.062.000 -1.288.000
Finansinntekter 4.084.000 6.855.000 4.633.000 6.417.000 4.528.000
Finanskostnader -2.065.000 -3.811.000 -478.000 -6.697.000 -652.000
Finans 2.019.000 3.044.000 4.155.000 -280.000 3.876.000
Konsernbidrag 0 0 -7.060.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.057.000 4.482.000 6.152.000 1.215.000 1.851.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.636.000 2.407.000 2.706.000 2.054.000 1.925.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 227.000 347.000 420.000 489.000 301.000
Sum varige driftsmidler 227.000 347.000 420.000 489.000 301.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.565.000 39.726.000 44.372.000 41.645.000 29.332.000
Sum anleggsmidler 47.428.000 42.481.000 47.498.000 44.188.000 31.558.000
Varebeholdning 271.000 237.000 170.000 533.000 642.000
Kundefordringer 29.000 169.000 102.000 323.000 124.000
Andre fordringer 2.880.000 3.119.000 955.000 559.000 552.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.801.000 4.561.000 2.310.000 1.244.000 982.000
Sum omløpsmidler 14.434.000 18.776.000 11.777.000 10.778.000 16.330.000
Sum eiendeler 61.862.000 61.257.000 59.275.000 54.966.000 47.888.000
Sum opptjent egenkapital 23.878.000 17.820.000 13.567.000 15.681.000 15.587.000
Sum egenkapital 35.561.000 29.503.000 22.301.000 24.192.000 21.948.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.130.000 10.199.000 12.405.000 8.817.000 1.936.000
Sum langsiktig gjeld 11.240.000 12.820.000 11.608.000 14.726.000 14.753.000
Leverandørgjeld 543.000 1.307.000 3.792.000 2.019.000 1.583.000
Betalbar skatt 1.128.000 288.000 0 353.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 2.191.000 1.924.000 1.751.000 1.434.000 1.988.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.068.000 5.216.000 7.418.000 3.426.000 5.571.000
Sum kortsiktig gjeld 15.061.000 18.934.000 25.366.000 16.049.000 11.187.000
Sum gjeld og egenkapital 61.862.000 61.257.000 59.276.000 54.967.000 47.888.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -627.000 -158.000 -13.589.000 -5.271.000 5.143.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.5 0.7 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.5 0.7 1.5
Soliditet 57.5 48.2 37.6 44.0 45.8
Resultatgrad 1 10.9 8.3 13.0 -4.9
Rentedekningsgrad 3.1 1 5.5 1.6 5.0
Gjeldsgrad 0.7 1.1 1.7 1.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 1 17.4 12.3 19.1 6.8
Signatur
08.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex