Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Brød Munch Brygge As
Juridisk navn:  Godt Brød Munch Brygge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22686600
Thorvald Meyers gate 49 Thorvald Meyers gate 49 Fax:
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916186703
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-72.73%
Egenkapital  
  
30.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -19.000 -11.000 -11.000 -6.000
Egenkapital: 120.000 92.000 103.000 116.000
Regnskap for  Godt Brød Munch Brygge As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -14.000 -11.000 -6.000
Driftsresultat -23.000 -14.000 -11.000 -6.000
Finansinntekter 4.000 5.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 4.000 4.000 0 0
Resultat før skatt -19.000 -11.000 -11.000 -6.000
Skattekostnad 11.000 0 -1.000 1.000
Årsresultat -8.000 -11.000 -12.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 106.000 1.000
Sum omløpsmidler 128.000 92.000 3.000 120.000
Sum eiendeler 128.000 92.000 109.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 0 -8.000 -17.000 -4.000
Sum egenkapital 120.000 92.000 103.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 128.000 92.000 109.000 122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -14.000 -11.000 -6.000
Driftskostnader -23.000 -14.000 -11.000 -6.000
Driftsresultat -23.000 -14.000 -11.000 -6.000
Finansinntekter 4.000 5.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 4.000 4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -11.000 -12.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 106.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 106.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 3.000 120.000
Sum omløpsmidler 128.000 92.000 3.000 120.000
Sum eiendeler 128.000 92.000 109.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 0 -8.000 -17.000 -4.000
Sum egenkapital 120.000 92.000 103.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.000 6.000
Leverandørgjeld 8.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 128.000 92.000 109.000 122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 120.000 92.000 3.000 120.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1 0 0 0.0
Soliditet 93.8 1 94.5 95.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -14.8 -9.8 -10.1 -4.9
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex