Godt Brød Horisont As
Juridisk navn:  Godt Brød Horisont As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55102023
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax:
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913099028
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 11/1/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.48%
Resultat  
  
49.85%
Egenkapital  
  
0.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.934.000 7.120.000 6.242.000 6.148.000 1.099.000
Resultat: -507.000 -1.011.000 -1.952.000 -2.133.000 -606.000
Egenkapital: 1.926.000 1.920.000 614.000 715.000 -274.000
Regnskap for  Godt Brød Horisont As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.934.000 7.120.000 6.242.000 6.148.000 1.099.000
Driftskostnader -9.483.000 -8.055.000 -7.990.000 -8.157.000 -1.700.000
Driftsresultat -548.000 -934.000 -1.748.000 -2.008.000 -601.000
Finansinntekter 82.000 0 0 7.000 1.000
Finanskostnader -41.000 -78.000 -205.000 -131.000 -6.000
Finans 41.000 -78.000 -205.000 -124.000 -5.000
Resultat før skatt -507.000 -1.011.000 -1.952.000 -2.133.000 -606.000
Skattekostnad 115.000 249.000 462.000 562.000 164.000
Årsresultat -392.000 -762.000 -1.490.000 -1.570.000 -442.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 747.000 1.072.000 1.901.000 1.929.000 1.819.000
Sum omløpsmidler 2.993.000 3.198.000 2.008.000 2.372.000 1.022.000
Sum eiendeler 3.740.000 4.270.000 3.909.000 4.301.000 2.841.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -600.000 -499.000 -389.000
Sum egenkapital 1.926.000 1.920.000 614.000 715.000 -274.000
Sum langsiktig gjeld 454.000 1.254.000 2.255.000 2.640.000 1.203.000
Sum kortsiktig gjeld 1.361.000 1.096.000 1.040.000 947.000 1.913.000
Sum gjeld og egenkapital 3.741.000 4.270.000 3.909.000 4.302.000 2.841.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.692.000 7.120.000 6.242.000 6.148.000 1.099.000
Andre inntekter 242.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.934.000 7.120.000 6.242.000 6.148.000 1.099.000
Varekostnad -2.805.000 -2.309.000 -2.578.000 -2.413.000 -459.000
Lønninger -2.716.000 -2.495.000 -2.342.000 -2.621.000 -628.000
Avskrivning -322.000 -425.000 -431.000 -374.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.640.000 -2.826.000 -2.639.000 -2.749.000 -571.000
Driftskostnader -9.483.000 -8.055.000 -7.990.000 -8.157.000 -1.700.000
Driftsresultat -548.000 -934.000 -1.748.000 -2.008.000 -601.000
Finansinntekter 82.000 0 0 7.000 1.000
Finanskostnader -41.000 -78.000 -205.000 -131.000 -6.000
Finans 41.000 -78.000 -205.000 -124.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 1.460.000 53.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -392.000 -762.000 -1.490.000 -1.570.000 -442.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 31.000 435.000 166.000 144.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 720.000 1.042.000 1.466.000 1.764.000 1.675.000
Sum varige driftsmidler 720.000 1.042.000 1.466.000 1.764.000 1.675.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 747.000 1.072.000 1.901.000 1.929.000 1.819.000
Varebeholdning 110.000 172.000 120.000 133.000 149.000
Kundefordringer 411.000 115.000 65.000 73.000 54.000
Andre fordringer 298.000 12.000 69.000 26.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 151.000 171.000 140.000 697.000
Sum omløpsmidler 2.993.000 3.198.000 2.008.000 2.372.000 1.022.000
Sum eiendeler 3.740.000 4.270.000 3.909.000 4.301.000 2.841.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -600.000 -499.000 -389.000
Sum egenkapital 1.926.000 1.920.000 614.000 715.000 -274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 91.000 193.000 0 137.000 1.226.000
Sum langsiktig gjeld 454.000 1.254.000 2.255.000 2.640.000 1.203.000
Leverandørgjeld 328.000 118.000 264.000 226.000 834.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 112.000 323.000 305.000 257.000 -223.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 830.000 461.000 471.000 328.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 1.361.000 1.096.000 1.040.000 947.000 1.913.000
Sum gjeld og egenkapital 3.741.000 4.270.000 3.909.000 4.302.000 2.841.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.632.000 2.102.000 968.000 1.425.000 -891.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.9 1.9 2.5 0.5
Likviditetsgrad 2 2.1 2.8 1.8 2.4 0.5
Soliditet 51.5 4 15.7 16.6 -9.6
Resultatgrad -6.1 -13.1 -32.7 -54.7
Rentedekningsgrad -13.4 -8.5 -15.3 -100.0
Gjeldsgrad 0.9 1.2 5.4 5.0 -11.4
Total kapitalrentabilitet -12.5 -21.9 -44.7 -46.5 -21.1
Signatur
21.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex