Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Brød Grunerløkka AS
Juridisk navn:  Godt Brød Grunerløkka AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23229040
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax: 23229041
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983238874
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 4/15/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9%
Resultat  
  
-112.35%
Egenkapital  
  
-4.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.162.000 21.056.000 22.034.000 23.281.000 15.539.000
Resultat: -74.000 599.000 715.000 389.000 -1.435.000
Egenkapital: 1.273.000 1.333.000 1.330.000 797.000 535.000
Regnskap for  Godt Brød Grunerløkka AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.162.000 21.056.000 22.034.000 23.281.000 15.539.000
Driftskostnader -18.926.000 -20.115.000 -20.896.000 -22.352.000 -16.562.000
Driftsresultat 237.000 940.000 1.138.000 929.000 -1.022.000
Finansinntekter 5.000 12.000 12.000 15.000 26.000
Finanskostnader -317.000 -353.000 -434.000 -555.000 -438.000
Finans -312.000 -341.000 -422.000 -540.000 -412.000
Resultat før skatt -74.000 599.000 715.000 389.000 -1.435.000
Skattekostnad 14.000 -147.000 -182.000 -127.000 389.000
Årsresultat -60.000 452.000 533.000 262.000 -1.045.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.632.000 9.029.000 10.464.000 12.147.000 13.262.000
Sum omløpsmidler 1.096.000 2.141.000 1.616.000 1.782.000 1.657.000
Sum eiendeler 8.728.000 11.170.000 12.080.000 13.929.000 14.919.000
Sum opptjent egenkapital 1.026.000 1.087.000 1.083.000 550.000 288.000
Sum egenkapital 1.273.000 1.333.000 1.330.000 797.000 535.000
Sum langsiktig gjeld 5.773.000 6.659.000 8.539.000 10.777.000 8.966.000
Sum kortsiktig gjeld 1.683.000 3.178.000 2.212.000 2.356.000 5.418.000
Sum gjeld og egenkapital 8.729.000 11.171.000 12.081.000 13.930.000 14.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.314.000 20.407.000 20.954.000 21.806.000 15.111.000
Andre inntekter 848.000 649.000 1.080.000 1.475.000 428.000
Driftsinntekter 19.162.000 21.056.000 22.034.000 23.281.000 15.539.000
Varekostnad -5.050.000 -6.232.000 -6.766.000 -6.735.000 -4.805.000
Lønninger -6.279.000 -6.438.000 -6.503.000 -7.569.000 -5.731.000
Avskrivning -1.572.000 -1.602.000 -1.609.000 -1.581.000 -1.102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.025.000 -5.843.000 -6.018.000 -6.467.000 -4.924.000
Driftskostnader -18.926.000 -20.115.000 -20.896.000 -22.352.000 -16.562.000
Driftsresultat 237.000 940.000 1.138.000 929.000 -1.022.000
Finansinntekter 5.000 12.000 12.000 15.000 26.000
Finanskostnader -317.000 -353.000 -434.000 -555.000 -438.000
Finans -312.000 -341.000 -422.000 -540.000 -412.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 309.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 452.000 533.000 262.000 -1.045.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 67.000 77.000 83.000 265.000 392.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 91.000 148.000 99.000 0 0
Driftsløsøre 7.473.000 8.803.000 10.282.000 11.832.000 12.819.000
Sum varige driftsmidler 7.565.000 8.951.000 10.381.000 11.832.000 12.819.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 7.632.000 9.029.000 10.464.000 12.147.000 13.262.000
Varebeholdning 219.000 220.000 188.000 206.000 251.000
Kundefordringer 286.000 650.000 724.000 827.000 270.000
Andre fordringer 236.000 232.000 143.000 111.000 170.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 237.000 411.000 561.000 480.000 304.000
Sum omløpsmidler 1.096.000 2.141.000 1.616.000 1.782.000 1.657.000
Sum eiendeler 8.728.000 11.170.000 12.080.000 13.929.000 14.919.000
Sum opptjent egenkapital 1.026.000 1.087.000 1.083.000 550.000 288.000
Sum egenkapital 1.273.000 1.333.000 1.330.000 797.000 535.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 110.000 1.204.000 0 162.000 3.992.000
Sum langsiktig gjeld 5.773.000 6.659.000 8.539.000 10.777.000 8.966.000
Leverandørgjeld 0 48.000 477.000 469.000 829.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 390.000 866.000 747.000 865.000 -205.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.183.000 1.060.000 988.000 859.000 803.000
Sum kortsiktig gjeld 1.683.000 3.178.000 2.212.000 2.356.000 5.418.000
Sum gjeld og egenkapital 8.729.000 11.171.000 12.081.000 13.930.000 14.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -587.000 -1.037.000 -596.000 -574.000 -3.761.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.7 0.8 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.7 0.3
Soliditet 14.6 11.9 1 5.7 3.6
Resultatgrad 1.2 4.5 5.2 4.0 -6.6
Rentedekningsgrad 0.7 2.7 2.6 1.7 -2.3
Gjeldsgrad 5.9 7.4 8.1 16.5 26.9
Total kapitalrentabilitet 2.8 8.5 9.5 6.8 -6.7
Signatur
27.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex