Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Brød Eiendom AS
Juridisk navn:  Godt Brød Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21520250
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax:
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989256866
Aksjekapital: 779.900 NOK
Etableringsdato: 12/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.24%
Resultat  
  
-6.61%
Egenkapital  
  
9.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 807.000 834.000 857.000 756.000 511.000
Resultat: 636.000 681.000 564.000 391.000 237.000
Egenkapital: 5.599.000 5.109.000 4.592.000 4.169.000 683.000
Regnskap for  Godt Brød Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 807.000 834.000 857.000 756.000 511.000
Driftskostnader -156.000 -147.000 -254.000 -271.000 -84.000
Driftsresultat 651.000 687.000 603.000 485.000 426.000
Finansinntekter 120.000 146.000 139.000 120.000 46.000
Finanskostnader -135.000 -152.000 -178.000 -214.000 -236.000
Finans -15.000 -6.000 -39.000 -94.000 -190.000
Resultat før skatt 636.000 681.000 564.000 391.000 237.000
Skattekostnad -147.000 -164.000 -141.000 -106.000 -64.000
Årsresultat 489.000 518.000 423.000 286.000 173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.919.000 7.023.000 9.922.000 7.234.000 7.340.000
Sum omløpsmidler 2.655.000 2.782.000 1.000 2.815.000 2.919.000
Sum eiendeler 9.574.000 9.805.000 9.923.000 10.049.000 10.259.000
Sum opptjent egenkapital 2.096.000 1.607.000 1.089.000 666.000 380.000
Sum egenkapital 5.599.000 5.109.000 4.592.000 4.169.000 683.000
Sum langsiktig gjeld 3.807.000 4.424.000 5.041.000 5.658.000 6.275.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 271.000 291.000 222.000 3.301.000
Sum gjeld og egenkapital 9.574.000 9.805.000 9.924.000 10.049.000 10.259.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 807.000 834.000 857.000 756.000 511.000
Driftsinntekter 807.000 834.000 857.000 756.000 511.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -106.000 -106.000 -106.000 -106.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -41.000 -148.000 -165.000 -84.000
Driftskostnader -156.000 -147.000 -254.000 -271.000 -84.000
Driftsresultat 651.000 687.000 603.000 485.000 426.000
Finansinntekter 120.000 146.000 139.000 120.000 46.000
Finanskostnader -135.000 -152.000 -178.000 -214.000 -236.000
Finans -15.000 -6.000 -39.000 -94.000 -190.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 489.000 518.000 423.000 286.000 173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 1.000 1.000 0 0
Fast eiendom 6.916.000 7.022.000 7.128.000 7.234.000 7.340.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.916.000 7.022.000 7.128.000 7.234.000 7.340.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.794.000 0 0
Sum anleggsmidler 6.919.000 7.023.000 9.922.000 7.234.000 7.340.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.603.000 2.721.000 0 2.801.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 60.000 1.000 14.000 51.000
Sum omløpsmidler 2.655.000 2.782.000 1.000 2.815.000 2.919.000
Sum eiendeler 9.574.000 9.805.000 9.923.000 10.049.000 10.259.000
Sum opptjent egenkapital 2.096.000 1.607.000 1.089.000 666.000 380.000
Sum egenkapital 5.599.000 5.109.000 4.592.000 4.169.000 683.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 500.000
Sum langsiktig gjeld 3.807.000 4.424.000 5.041.000 5.658.000 6.275.000
Leverandørgjeld 0 0 36.000 2.000 0
Betalbar skatt 148.000 165.000 142.000 106.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 107.000 113.000 114.000 2.737.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 271.000 291.000 222.000 3.301.000
Sum gjeld og egenkapital 9.574.000 9.805.000 9.924.000 10.049.000 10.259.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.487.000 2.511.000 -290.000 2.593.000 -382.000
Likviditetsgrad 1 15.8 10.3 0 12.7 0.9
Likviditetsgrad 2 15.8 10.3 0 12.7 0.9
Soliditet 58.5 52.1 46.3 41.5 6.7
Resultatgrad 80.7 82.4 70.4 64.2 83.4
Rentedekningsgrad 4.8 4.5 3.4 2.8 2.0
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.2 1.4 14.0
Total kapitalrentabilitet 8.1 8.5 7.5 6.0 4.6
Signatur
28.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex