Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Brød Bislett AS
Juridisk navn:  Godt Brød Bislett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22502050
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax: 55563319
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985092133
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 8/30/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.33%
Resultat  
  
47.69%
Egenkapital  
  
-0.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.025.000 7.547.000 7.209.000 4.923.000 0
Resultat: -407.000 -778.000 -1.443.000 -2.053.000 -42.000
Egenkapital: 122.000 123.000 132.000 140.000 121.000
Regnskap for  Godt Brød Bislett AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.025.000 7.547.000 7.209.000 4.923.000 0
Driftskostnader -8.354.000 -8.220.000 -8.428.000 -6.782.000 -42.000
Driftsresultat -329.000 -672.000 -1.219.000 -1.858.000 -42.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -79.000 -106.000 -224.000 -195.000 0
Finans -78.000 -105.000 -224.000 -195.000 0
Resultat før skatt -407.000 -778.000 -1.443.000 -2.053.000 -42.000
Skattekostnad 93.000 187.000 361.000 554.000 11.000
Årsresultat -314.000 -591.000 -1.082.000 -1.499.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.484.000 1.956.000 2.439.000 2.923.000 154.000
Sum omløpsmidler 742.000 1.272.000 1.694.000 2.305.000 57.000
Sum eiendeler 2.226.000 3.228.000 4.133.000 5.228.000 211.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -44.000 -35.000 -55.000
Sum egenkapital 122.000 123.000 132.000 140.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 1.052.000 1.912.000 3.321.000 4.233.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.051.000 1.193.000 678.000 854.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 2.225.000 3.228.000 4.131.000 5.228.000 212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.599.000 7.547.000 7.209.000 4.913.000 0
Andre inntekter 426.000 0 0 10.000 0
Driftsinntekter 8.025.000 7.547.000 7.209.000 4.923.000 0
Varekostnad -1.795.000 -2.036.000 -3.103.000 -1.992.000 0
Lønninger -1.585.000 -3.191.000 -2.111.000 -1.986.000 0
Avskrivning -472.000 -486.000 -486.000 -403.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.502.000 -2.507.000 -2.728.000 -2.401.000 -42.000
Driftskostnader -8.354.000 -8.220.000 -8.428.000 -6.782.000 -42.000
Driftsresultat -329.000 -672.000 -1.219.000 -1.858.000 -42.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -79.000 -106.000 -224.000 -195.000 0
Finans -78.000 -105.000 -224.000 -195.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 1.518.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -314.000 -591.000 -1.082.000 -1.499.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 4.000 2.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.479.000 1.952.000 2.437.000 2.923.000 92.000
Sum varige driftsmidler 1.479.000 1.952.000 2.437.000 2.923.000 92.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 62.000
Sum anleggsmidler 1.484.000 1.956.000 2.439.000 2.923.000 154.000
Varebeholdning 87.000 91.000 94.000 107.000 0
Kundefordringer 18.000 27.000 66.000 42.000 0
Andre fordringer 148.000 111.000 19.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 243.000 0 30.000 15.000
Sum omløpsmidler 742.000 1.272.000 1.694.000 2.305.000 57.000
Sum eiendeler 2.226.000 3.228.000 4.133.000 5.228.000 211.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -44.000 -35.000 -55.000
Sum egenkapital 122.000 123.000 132.000 140.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 761.000 178.000 0 101.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.052.000 1.912.000 3.321.000 4.233.000 0
Leverandørgjeld 52.000 487.000 270.000 531.000 115.000
Betalbar skatt 0 0 0 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 189.000 198.000 71.000 -25.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 238.000 339.000 210.000 144.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.051.000 1.193.000 678.000 854.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 2.225.000 3.228.000 4.131.000 5.228.000 212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -309.000 79.000 1.016.000 1.451.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 2.5 2.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 1 2.4 2.6 0.7
Soliditet 5.5 3.8 3.2 2.7 57.1
Resultatgrad -4.1 -8.9 -16.9 -37.7
Rentedekningsgrad -4.2 -6.3 -5.4 -9.5
Gjeldsgrad 17.2 25.2 30.3 36.3 0.8
Total kapitalrentabilitet -14.7 -20.8 -29.5 -35.5 -19.8
Signatur
18.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex