Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Brød Bekkestua As
Juridisk navn:  Godt Brød Bekkestua As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67106700
Thorvald Meyers gate 49 Thorvald Meyers gate 49 Fax:
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916186770
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 10/5/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.19%
Resultat  
  
-4.87%
Egenkapital  
  
0.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.260.000 9.145.000 2.743.000 0
Resultat: -667.000 -636.000 -1.093.000 -6.000
Egenkapital: 130.000 129.000 73.000 116.000
Regnskap for  Godt Brød Bekkestua As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.260.000 9.145.000 2.743.000 0
Driftskostnader -10.865.000 -9.688.000 -3.834.000 -6.000
Driftsresultat -604.000 -543.000 -1.091.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -63.000 -94.000 -2.000 0
Finans -62.000 -94.000 -2.000 0
Resultat før skatt -667.000 -636.000 -1.093.000 -6.000
Skattekostnad 153.000 163.000 262.000 1.000
Årsresultat -514.000 -473.000 -830.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 814.000 1.135.000 1.488.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.741.000 1.824.000 1.460.000 120.000
Sum eiendeler 2.555.000 2.959.000 2.948.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -47.000 -4.000
Sum egenkapital 130.000 129.000 73.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 1.085.000 1.611.000 1.253.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.340.000 1.221.000 1.623.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.555.000 2.961.000 2.949.000 122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.155.000 8.495.000 2.093.000 0
Andre inntekter 105.000 650.000 650.000 0
Driftsinntekter 10.260.000 9.145.000 2.743.000 0
Varekostnad -3.032.000 -2.893.000 -1.025.000 0
Lønninger -3.383.000 -3.375.000 -1.358.000 0
Avskrivning -357.000 -352.000 -89.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.093.000 -3.068.000 -1.362.000 -6.000
Driftskostnader -10.865.000 -9.688.000 -3.834.000 -6.000
Driftsresultat -604.000 -543.000 -1.091.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -63.000 -94.000 -2.000 0
Finans -62.000 -94.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -514.000 -473.000 -830.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 0 1.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 17.000 24.000 30.000 0
Driftsløsøre 786.000 1.112.000 1.457.000 0
Sum varige driftsmidler 803.000 1.135.000 1.487.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 814.000 1.135.000 1.488.000 1.000
Varebeholdning 131.000 117.000 68.000 0
Kundefordringer 23.000 88.000 77.000 0
Andre fordringer 310.000 421.000 60.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 80.000 205.000 120.000
Sum omløpsmidler 1.741.000 1.824.000 1.460.000 120.000
Sum eiendeler 2.555.000 2.959.000 2.948.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -47.000 -4.000
Sum egenkapital 130.000 129.000 73.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 365.000 275.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.085.000 1.611.000 1.253.000 6.000
Leverandørgjeld 89.000 117.000 225.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 311.000 389.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 763.000 517.000 1.009.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.340.000 1.221.000 1.623.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.555.000 2.961.000 2.949.000 122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 401.000 603.000 -163.000 120.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 0.9 0.0
Soliditet 5.1 4.4 2.5 95.1
Resultatgrad -5.9 -5.9 -39.8
Rentedekningsgrad -9.6 -5.8 -545.5
Gjeldsgrad 18.7 2 39.4 0.1
Total kapitalrentabilitet -23.6 -18.3 -4.9
Signatur
26.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex