Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Brød Asker AS
Juridisk navn:  Godt Brød Asker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63016315
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax: 94760485
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981313038
Aksjekapital: 875.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 9/28/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
45.66%
Resultat  
  
-91.01%
Egenkapital  
  
-0.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.296.000 12.561.000 11.171.000 9.723.000 9.275.000
Resultat: 42.000 467.000 835.000 364.000 571.000
Egenkapital: 1.925.000 1.942.000 1.881.000 1.780.000 1.783.000
Regnskap for  Godt Brød Asker AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.296.000 12.561.000 11.171.000 9.723.000 9.275.000
Driftskostnader -18.203.000 -12.158.000 -10.458.000 -9.491.000 -8.824.000
Driftsresultat 93.000 403.000 711.000 232.000 450.000
Finansinntekter 7.000 64.000 125.000 133.000 123.000
Finanskostnader -58.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -51.000 64.000 124.000 132.000 122.000
Resultat før skatt 42.000 467.000 835.000 364.000 571.000
Skattekostnad -11.000 -113.000 -214.000 -106.000 -154.000
Årsresultat 31.000 354.000 621.000 258.000 417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.060.000 3.804.000 2.818.000 2.566.000 2.847.000
Sum omløpsmidler 711.000 1.078.000 921.000 620.000 573.000
Sum eiendeler 4.771.000 4.882.000 3.739.000 3.186.000 3.420.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 161.000 101.000 0 0
Sum egenkapital 1.925.000 1.942.000 1.881.000 1.780.000 1.783.000
Sum langsiktig gjeld 1.124.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.722.000 2.940.000 1.858.000 1.406.000 1.637.000
Sum gjeld og egenkapital 4.770.000 4.881.000 3.739.000 3.186.000 3.420.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.280.000 12.559.000 11.146.000 9.701.000 9.246.000
Andre inntekter 15.000 2.000 25.000 23.000 29.000
Driftsinntekter 18.296.000 12.561.000 11.171.000 9.723.000 9.275.000
Varekostnad -5.268.000 -3.629.000 -3.475.000 -3.080.000 -2.810.000
Lønninger -6.221.000 -4.274.000 -3.618.000 -3.411.000 -3.115.000
Avskrivning -624.000 -244.000 -68.000 -107.000 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.090.000 -4.011.000 -3.297.000 -2.893.000 -2.750.000
Driftskostnader -18.203.000 -12.158.000 -10.458.000 -9.491.000 -8.824.000
Driftsresultat 93.000 403.000 711.000 232.000 450.000
Finansinntekter 7.000 64.000 125.000 133.000 123.000
Finanskostnader -58.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -51.000 64.000 124.000 132.000 122.000
Konsernbidrag 0 0 -520.000 0 -450.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 354.000 621.000 258.000 417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 30.000 51.000 92.000 101.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 268.000 259.000 331.000 0 0
Driftsløsøre 2.438.000 2.689.000 132.000 34.000 101.000
Sum varige driftsmidler 2.706.000 2.948.000 463.000 34.000 101.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.320.000 826.000 2.304.000 2.440.000 2.645.000
Sum anleggsmidler 4.060.000 3.804.000 2.818.000 2.566.000 2.847.000
Varebeholdning 267.000 249.000 160.000 113.000 64.000
Kundefordringer 101.000 231.000 395.000 131.000 92.000
Andre fordringer 226.000 228.000 73.000 81.000 135.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 215.000 294.000 147.000 247.000
Sum omløpsmidler 711.000 1.078.000 921.000 620.000 573.000
Sum eiendeler 4.771.000 4.882.000 3.739.000 3.186.000 3.420.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 161.000 101.000 0 0
Sum egenkapital 1.925.000 1.942.000 1.881.000 1.780.000 1.783.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 71.000 1.333.000 694.000 386.000 649.000
Sum langsiktig gjeld 1.124.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 162.000 204.000 192.000 282.000 216.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 252.000 566.000 425.000 378.000 295.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.236.000 838.000 548.000 360.000 477.000
Sum kortsiktig gjeld 1.722.000 2.940.000 1.858.000 1.406.000 1.637.000
Sum gjeld og egenkapital 4.770.000 4.881.000 3.739.000 3.186.000 3.420.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.011.000 -1.862.000 -937.000 -786.000 -1.064.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Soliditet 40.3 39.8 50.3 55.9 52.1
Resultatgrad 0.5 3.2 6.4 2.4 4.9
Rentedekningsgrad 1.6 7 365.0 573.0
Gjeldsgrad 1.5 1.5 1 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 2.1 9.6 22.4 11.5 16.8
Signatur
19.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex