Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Brød AS
Juridisk navn:  Godt Brød AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55563310
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax: 55563319
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 874383562
Aksjekapital: 275.500 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 3/11/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.15%
Resultat  
  
-145.63%
Egenkapital  
  
-20.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.111.000 14.649.000 14.863.000 14.722.000 12.941.000
Resultat: -240.000 526.000 -590.000 -213.000 -82.000
Egenkapital: 722.000 912.000 514.000 965.000 986.000
Regnskap for  Godt Brød AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.111.000 14.649.000 14.863.000 14.722.000 12.941.000
Driftskostnader -15.364.000 -14.133.000 -15.461.000 -14.984.000 -13.052.000
Driftsresultat -254.000 517.000 -598.000 -261.000 -111.000
Finansinntekter 16.000 10.000 16.000 49.000 32.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -8.000 -2.000 -2.000
Finans 13.000 9.000 8.000 47.000 30.000
Resultat før skatt -240.000 526.000 -590.000 -213.000 -82.000
Skattekostnad 50.000 -129.000 139.000 53.000 22.000
Årsresultat -190.000 397.000 -451.000 -160.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.551.000 1.390.000 1.274.000 1.306.000 1.467.000
Sum omløpsmidler 544.000 1.190.000 783.000 1.084.000 923.000
Sum eiendeler 2.095.000 2.580.000 2.057.000 2.390.000 2.390.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -471.000 -21.000 0
Sum egenkapital 722.000 912.000 514.000 965.000 986.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.374.000 1.668.000 1.543.000 1.425.000 1.404.000
Sum gjeld og egenkapital 2.096.000 2.580.000 2.058.000 2.390.000 2.390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.014.000 14.637.000 14.848.000 14.709.000 12.926.000
Andre inntekter 97.000 13.000 14.000 13.000 15.000
Driftsinntekter 15.111.000 14.649.000 14.863.000 14.722.000 12.941.000
Varekostnad -4.383.000 -4.208.000 -5.325.000 -4.984.000 -4.145.000
Lønninger -5.391.000 -4.888.000 -5.183.000 -5.122.000 -4.541.000
Avskrivning -404.000 -419.000 -300.000 -287.000 -323.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.186.000 -4.618.000 -4.653.000 -4.591.000 -4.043.000
Driftskostnader -15.364.000 -14.133.000 -15.461.000 -14.984.000 -13.052.000
Driftsresultat -254.000 517.000 -598.000 -261.000 -111.000
Finansinntekter 16.000 10.000 16.000 49.000 32.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -8.000 -2.000 -2.000
Finans 13.000 9.000 8.000 47.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 139.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -190.000 397.000 -451.000 -160.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 110.000 60.000 189.000 50.000 47.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 2.000 10.000
Driftsløsøre 749.000 966.000 1.015.000 571.000 790.000
Sum varige driftsmidler 749.000 966.000 1.015.000 573.000 800.000
Sum finansielle anleggsmidler 692.000 364.000 70.000 683.000 621.000
Sum anleggsmidler 1.551.000 1.390.000 1.274.000 1.306.000 1.467.000
Varebeholdning 204.000 227.000 161.000 272.000 217.000
Kundefordringer 62.000 190.000 196.000 157.000 295.000
Andre fordringer 153.000 197.000 144.000 111.000 187.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 378.000 282.000 333.000 188.000
Sum omløpsmidler 544.000 1.190.000 783.000 1.084.000 923.000
Sum eiendeler 2.095.000 2.580.000 2.057.000 2.390.000 2.390.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -471.000 -21.000 0
Sum egenkapital 722.000 912.000 514.000 965.000 986.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 451.000 335.000 0 51.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 133.000 345.000 441.000 401.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 460.000 492.000 440.000 363.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 833.000 740.000 706.000 491.000 615.000
Sum kortsiktig gjeld 1.374.000 1.668.000 1.543.000 1.425.000 1.404.000
Sum gjeld og egenkapital 2.096.000 2.580.000 2.058.000 2.390.000 2.390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -830.000 -478.000 -760.000 -341.000 -481.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 0.5 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 0.4 0.6 0.6
Soliditet 34.4 35.3 2 40.4 41.3
Resultatgrad -1.7 3.5 -1.8 -0.9
Rentedekningsgrad -84.7 5 -74.8 -106.0 -39.5
Gjeldsgrad 1.9 1.8 3 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet -11.4 20.4 -28.3 -8.9 -3.3
Signatur
07.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.09.2012
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex