Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Brød 2 AS
Juridisk navn:  Godt Brød 2 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97553785
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax:
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979115180
Aksjekapital: 304.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 5/15/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.03%
Resultat  
  
15.67%
Egenkapital  
  
-1.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 30.160.000 28.992.000 26.774.000 22.517.000 19.507.000
Resultat: 3.396.000 2.936.000 2.659.000 2.297.000 2.197.000
Egenkapital: 307.000 313.000 327.000 306.000 304.000
Regnskap for  Godt Brød 2 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30.160.000 28.992.000 26.774.000 22.517.000 19.507.000
Driftskostnader -26.914.000 -26.198.000 -24.326.000 -20.425.000 -17.319.000
Driftsresultat 3.246.000 2.794.000 2.447.000 2.093.000 2.188.000
Finansinntekter 154.000 144.000 229.000 209.000 13.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -17.000 -6.000 -4.000
Finans 150.000 142.000 212.000 203.000 9.000
Resultat før skatt 3.396.000 2.936.000 2.659.000 2.297.000 2.197.000
Skattekostnad -786.000 -711.000 -670.000 -630.000 -592.000
Årsresultat 2.610.000 2.225.000 1.989.000 1.666.000 1.605.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.003.000 5.877.000 4.214.000 4.314.000 4.110.000
Sum omløpsmidler 1.723.000 1.738.000 1.474.000 827.000 1.002.000
Sum eiendeler 6.726.000 7.615.000 5.688.000 5.141.000 5.112.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 9.000 23.000 2.000 0
Sum egenkapital 307.000 313.000 327.000 306.000 304.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.419.000 7.303.000 5.361.000 4.836.000 4.808.000
Sum gjeld og egenkapital 6.726.000 7.616.000 5.688.000 5.142.000 5.112.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.577.000 28.884.000 26.615.000 22.405.000 19.389.000
Andre inntekter 583.000 107.000 159.000 112.000 118.000
Driftsinntekter 30.160.000 28.992.000 26.774.000 22.517.000 19.507.000
Varekostnad -8.926.000 -8.805.000 -8.532.000 -7.287.000 -6.071.000
Lønninger -9.863.000 -8.512.000 -8.087.000 -6.810.000 -5.645.000
Avskrivning -357.000 -419.000 -437.000 -422.000 -515.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.768.000 -8.462.000 -7.270.000 -5.908.000 -5.088.000
Driftskostnader -26.914.000 -26.198.000 -24.326.000 -20.425.000 -17.319.000
Driftsresultat 3.246.000 2.794.000 2.447.000 2.093.000 2.188.000
Finansinntekter 154.000 144.000 229.000 209.000 13.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -17.000 -6.000 -4.000
Finans 150.000 142.000 212.000 203.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 -1.968.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.610.000 2.225.000 1.989.000 1.666.000 1.605.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 99.000 104.000 107.000 121.000 132.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 76.000 151.000 163.000 114.000 31.000
Driftsløsøre 515.000 312.000 532.000 804.000 826.000
Sum varige driftsmidler 591.000 462.000 695.000 919.000 858.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.313.000 5.311.000 3.411.000 3.274.000 3.120.000
Sum anleggsmidler 5.003.000 5.877.000 4.214.000 4.314.000 4.110.000
Varebeholdning 226.000 219.000 260.000 250.000 152.000
Kundefordringer 973.000 758.000 781.000 362.000 342.000
Andre fordringer 141.000 123.000 124.000 86.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 57.000 441.000 309.000 22.000 352.000
Sum omløpsmidler 1.723.000 1.738.000 1.474.000 827.000 1.002.000
Sum eiendeler 6.726.000 7.615.000 5.688.000 5.141.000 5.112.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 9.000 23.000 2.000 0
Sum egenkapital 307.000 313.000 327.000 306.000 304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.477.000 3.647.000 2.624.000 2.306.000 2.592.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 149.000 458.000 650.000 791.000 694.000
Betalbar skatt 0 0 0 3.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 394.000 867.000 839.000 758.000 602.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.399.000 2.331.000 1.249.000 977.000 907.000
Sum kortsiktig gjeld 6.419.000 7.303.000 5.361.000 4.836.000 4.808.000
Sum gjeld og egenkapital 6.726.000 7.616.000 5.688.000 5.142.000 5.112.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.696.000 -5.565.000 -3.887.000 -4.009.000 -3.806.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet 4.6 4.1 5.7 6.0 5.9
Resultatgrad 10.8 9.6 9.1 9.3 11.2
Rentedekningsgrad 811.5 1 143.9 383.7 550.3
Gjeldsgrad 20.9 23.3 16.4 15.8 15.8
Total kapitalrentabilitet 50.6 38.6 4 44.8 43.1
Signatur
07.03.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.03.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex