Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt As
Juridisk navn:  Godt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nerviksbakkan 10 Nerviksbakkan 10 Fax:
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 916047924
Aksjekapital: 3.130.000 NOK
Etableringsdato: 9/16/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-30%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 4.000 0
Resultat: -11.000 -11.000 -3.034.000 -75.000
Egenkapital: 21.000 30.000 40.000 3.067.000
Regnskap for  Godt As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 4.000 0
Driftskostnader -11.000 -11.000 -37.000 -76.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -34.000 -76.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000.000 0
Finans 0 0 -3.000.000 0
Resultat før skatt -11.000 -11.000 -3.034.000 -75.000
Skattekostnad 1.000 16.000 7.000 21.000
Årsresultat -10.000 5.000 -3.027.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 30.000 28.000 3.021.000
Sum omløpsmidler 2.000 6.000 15.000 58.000
Sum eiendeler 33.000 36.000 43.000 3.079.000
Sum opptjent egenkapital -3.100.000 -3.091.000 -3.081.000 -54.000
Sum egenkapital 21.000 30.000 40.000 3.067.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 5.000 4.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 35.000 44.000 3.080.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 4.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 4.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -11.000 -37.000 -76.000
Driftskostnader -11.000 -11.000 -37.000 -76.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -34.000 -76.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000.000 0
Finans 0 0 -3.000.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 5.000 -3.027.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 30.000 28.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000.000
Sum anleggsmidler 31.000 30.000 28.000 3.021.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 5.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 10.000 58.000
Sum omløpsmidler 2.000 6.000 15.000 58.000
Sum eiendeler 33.000 36.000 43.000 3.079.000
Sum opptjent egenkapital -3.100.000 -3.091.000 -3.081.000 -54.000
Sum egenkapital 21.000 30.000 40.000 3.067.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 0 0 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 5.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 5.000 4.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 35.000 44.000 3.080.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.000 1.000 11.000 45.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.2 3.8 4.5
Likviditetsgrad 2 0.2 1.2 3.8 4.5
Soliditet 63.6 85.7 90.9 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.2 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -33.3 -31.4 -77.3 -2.5
Signatur
13.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex