Godt Arbeidsmiljø As
Juridisk navn:  Godt Arbeidsmiljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søderlundmyra 39 Fridtjof Nansens Gate 22 Fax:
8622 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 817768822
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/6/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.28%
Resultat  
  
31.12%
Egenkapital  
  
30.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.702.000 1.648.000 1.667.000
Resultat: 611.000 466.000 418.000
Egenkapital: 507.000 389.000 317.000
Regnskap for  Godt Arbeidsmiljø As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.702.000 1.648.000 1.667.000
Driftskostnader -1.090.000 -1.182.000 -1.249.000
Driftsresultat 611.000 466.000 417.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 611.000 466.000 418.000
Skattekostnad -135.000 -107.000 -93.000
Årsresultat 477.000 359.000 324.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 875.000 729.000 562.000
Sum eiendeler 875.000 729.000 562.000
Sum opptjent egenkapital 482.000 364.000 293.000
Sum egenkapital 507.000 389.000 317.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 368.000 341.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 874.000 729.000 562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.702.000 1.648.000 1.667.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.702.000 1.648.000 1.667.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -609.000 -566.000 -832.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -481.000 -616.000 -417.000
Driftskostnader -1.090.000 -1.182.000 -1.249.000
Driftsresultat 611.000 466.000 417.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 477.000 359.000 324.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 78.000 167.000 311.000
Andre fordringer 0 13.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 797.000 549.000 251.000
Sum omløpsmidler 875.000 729.000 562.000
Sum eiendeler 875.000 729.000 562.000
Sum opptjent egenkapital 482.000 364.000 293.000
Sum egenkapital 507.000 389.000 317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 29.000 -16.000
Betalbar skatt 135.000 107.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 103.000 102.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 102.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 368.000 341.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 874.000 729.000 562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 507.000 388.000 317.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.1 2.3
Likviditetsgrad 2 2.4 2.1 2.3
Soliditet 57.9 53.3 56.4
Resultatgrad 35.9 28.3 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 69.8 63.8 74.2
Signatur
27.09.2016
Prokurister
27.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex