Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glitre Energi As
Juridisk navn:  Glitre Energi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31013000
Postboks 1602 Grønland 67 Fax: 31013001
3007 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 968278304
Aksjekapital: 316.580.400 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 12/7/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.12%
Resultat  
  
69.99%
Egenkapital  
  
2.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 64.233.000 69.155.000 66.842.000 70.321.000 69.867.000
Resultat: 235.753.000 138.687.000 101.182.000 -18.203.000 650.783.000
Egenkapital: 2.246.635.000 2.192.948.000 2.278.341.000 2.315.133.000 1.737.135.000
Regnskap for  Glitre Energi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 64.233.000 69.155.000 66.842.000 70.321.000 69.867.000
Driftskostnader -78.871.000 -77.688.000 -71.325.000 -79.037.000 -65.003.000
Driftsresultat -14.638.000 -8.532.000 -4.483.000 -8.716.000 4.864.000
Finansinntekter 350.710.000 288.934.000 244.364.000 204.563.000 792.036.000
Finanskostnader -100.319.000 -141.714.000 -138.699.000 -214.050.000 -146.117.000
Finans 250.391.000 147.220.000 105.665.000 -9.487.000 645.919.000
Resultat før skatt 235.753.000 138.687.000 101.182.000 -18.203.000 650.783.000
Skattekostnad -38.201.000 -35.261.000 -14.575.000 -3.827.000 -52.408.000
Årsresultat 197.552.000 103.426.000 86.607.000 -22.030.000 598.375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.499.077.000 2.550.551.000 2.486.937.000 2.492.214.000 4.038.349.000
Sum omløpsmidler 2.722.090.000 3.007.750.000 2.745.937.000 3.910.674.000 2.294.365.000
Sum eiendeler 5.221.167.000 5.558.301.000 5.232.874.000 6.402.888.000 6.332.714.000
Sum opptjent egenkapital 1.107.643.000 1.053.956.000 1.139.349.000 1.176.141.000 1.278.143.000
Sum egenkapital 2.246.635.000 2.192.948.000 2.278.341.000 2.315.133.000 1.737.135.000
Sum langsiktig gjeld 2.478.788.000 3.112.198.000 2.726.737.000 3.035.373.000 3.983.766.000
Sum kortsiktig gjeld 495.743.000 253.155.000 227.796.000 1.052.382.000 611.815.000
Sum gjeld og egenkapital 5.221.166.000 5.558.301.000 5.232.874.000 6.402.888.000 6.332.716.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 66.842.000 70.321.000 69.867.000
Andre inntekter 64.233.000 69.155.000 0 0 0
Driftsinntekter 64.233.000 69.155.000 66.842.000 70.321.000 69.867.000
Varekostnad -146.000 -6.860.000 -9.785.000 -7.311.000 -2.529.000
Lønninger -34.202.000 -31.354.000 -29.365.000 -33.755.000 -26.304.000
Avskrivning -3.978.000 -3.716.000 -3.257.000 -2.083.000 -2.006.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.545.000 -35.758.000 -28.918.000 -35.888.000 -34.164.000
Driftskostnader -78.871.000 -77.688.000 -71.325.000 -79.037.000 -65.003.000
Driftsresultat -14.638.000 -8.532.000 -4.483.000 -8.716.000 4.864.000
Finansinntekter 350.710.000 288.934.000 244.364.000 204.563.000 792.036.000
Finanskostnader -100.319.000 -141.714.000 -138.699.000 -214.050.000 -146.117.000
Finans 250.391.000 147.220.000 105.665.000 -9.487.000 645.919.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -143.823.000 -114.694.000 -126.626.000 -92.844.000 -95.000.000
Årsresultat 197.552.000 103.426.000 86.607.000 -22.030.000 598.375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.253.000 25.669.000 7.341.000 8.414.000 15.002.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.606.000 11.557.000 12.233.000 6.312.000 4.935.000
Sum varige driftsmidler 10.606.000 11.557.000 12.233.000 6.312.000 4.935.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.471.218.000 2.513.325.000 2.467.363.000 2.477.488.000 4.018.412.000
Sum anleggsmidler 2.499.077.000 2.550.551.000 2.486.937.000 2.492.214.000 4.038.349.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.238.000 6.343.000 13.329.000 4.998.000 4.810.000
Andre fordringer 2.685.955.000 2.282.929.000 2.278.724.000 2.496.122.000 1.195.996.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.897.000 718.479.000 453.884.000 1.409.554.000 1.093.559.000
Sum omløpsmidler 2.722.090.000 3.007.750.000 2.745.937.000 3.910.674.000 2.294.365.000
Sum eiendeler 5.221.167.000 5.558.301.000 5.232.874.000 6.402.888.000 6.332.714.000
Sum opptjent egenkapital 1.107.643.000 1.053.956.000 1.139.349.000 1.176.141.000 1.278.143.000
Sum egenkapital 2.246.635.000 2.192.948.000 2.278.341.000 2.315.133.000 1.737.135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 134.808.000 104.722.000 20.679.000 30.195.000 46.806.000
Gjeld til kredittinstitutt 200.000.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.478.788.000 3.112.198.000 2.726.737.000 3.035.373.000 3.983.766.000
Leverandørgjeld 8.105.000 4.169.000 5.141.000 3.697.000 4.102.000
Betalbar skatt 29.238.000 29.940.000 7.968.000 1.190.000 51.639.000
Skyldig offentlige avgifter -92.000 2.063.000 2.851.000 2.588.000 2.416.000
Utbytte -143.823.000 -114.694.000 -126.626.000 -92.844.000 -95.000.000
Annen kortsiktig gjeld 114.669.000 102.289.000 85.210.000 952.063.000 458.658.000
Sum kortsiktig gjeld 495.743.000 253.155.000 227.796.000 1.052.382.000 611.815.000
Sum gjeld og egenkapital 5.221.166.000 5.558.301.000 5.232.874.000 6.402.888.000 6.332.716.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.226.347.000 2.754.595.000 2.518.141.000 2.858.292.000 1.682.550.000
Likviditetsgrad 1 5.5 11.9 12.1 3.7 3.8
Likviditetsgrad 2 5.5 11.9 12.1 3.8 3.8
Soliditet 4 39.5 43.5 36.2 27.4
Resultatgrad -22.8 -12.3 -6.7 -12.4 7.0
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 0.9 5.5
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.3 1.8 2.6
Total kapitalrentabilitet 6.4 5 4.6 3.1 12.6
Signatur
08.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER,
EVENTUELT TO STYREMEDLEMMER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex