Glassmestergården As
Juridisk navn:  Glassmestergården As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Adv.Fa Steenstrup Stordrange Da Postboks 1829 Vika Slemdalsvingen 33B Fax:
0123 Oslo 776 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920716571
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/12/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -22.000
Egenkapital: 8.000
Regnskap for  Glassmestergården As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -22.000
Driftsresultat -22.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -22.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.638.000
Sum omløpsmidler 10.000
Sum eiendeler 5.648.000
Sum opptjent egenkapital -22.000
Sum egenkapital 8.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.640.000
Sum gjeld og egenkapital 5.648.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -22.000
Driftskostnader -22.000
Driftsresultat -22.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 5.638.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 5.638.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 5.638.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 10.000
Sum omløpsmidler 10.000
Sum eiendeler 5.648.000
Sum opptjent egenkapital -22.000
Sum egenkapital 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 5.639.000
Sum kortsiktig gjeld 5.640.000
Sum gjeld og egenkapital 5.648.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.630.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 0.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7
Total kapitalrentabilitet -0.4
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex