Glassmesterfirma Ekra & Voie AS
Juridisk navn:  Glassmesterfirma Ekra & Voie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21012318
Strømsbuveien 61 Strømsbuveien 61 Fax: 37021640
4836 Arendal 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 982829577
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Sunde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.51%
Resultat  
  
-342.12%
Egenkapital  
  
-43.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.696.000 11.520.000 9.766.000 9.591.000 8.987.000
Resultat: -661.000 273.000 -206.000 133.000 -237.000
Egenkapital: 687.000 1.210.000 1.009.000 1.173.000 1.092.000
Regnskap for  Glassmesterfirma Ekra & Voie AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.696.000 11.520.000 9.766.000 9.591.000 8.987.000
Driftskostnader -9.357.000 -11.240.000 -9.963.000 -9.435.000 -9.192.000
Driftsresultat -662.000 280.000 -196.000 157.000 -205.000
Finansinntekter 8.000 11.000 1.000 0 12.000
Finanskostnader -7.000 -19.000 -11.000 -24.000 -45.000
Finans 1.000 -8.000 -10.000 -24.000 -33.000
Resultat før skatt -661.000 273.000 -206.000 133.000 -237.000
Skattekostnad 138.000 -72.000 42.000 -52.000 64.000
Årsresultat -522.000 201.000 -164.000 81.000 -173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 361.000 191.000 449.000 614.000 813.000
Sum omløpsmidler 1.453.000 2.189.000 1.571.000 1.914.000 1.443.000
Sum eiendeler 1.814.000 2.380.000 2.020.000 2.528.000 2.256.000
Sum opptjent egenkapital 587.000 1.110.000 909.000 1.073.000 992.000
Sum egenkapital 687.000 1.210.000 1.009.000 1.173.000 1.092.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 68.000 155.000 236.000
Sum kortsiktig gjeld 1.127.000 1.170.000 943.000 1.200.000 927.000
Sum gjeld og egenkapital 1.814.000 2.380.000 2.020.000 2.528.000 2.255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.980.000 10.952.000 9.005.000 8.934.000 8.588.000
Andre inntekter 715.000 568.000 762.000 657.000 399.000
Driftsinntekter 8.696.000 11.520.000 9.766.000 9.591.000 8.987.000
Varekostnad -4.583.000 -6.087.000 -5.215.000 -4.803.000 -4.678.000
Lønninger -2.645.000 -2.928.000 -2.708.000 -2.676.000 -2.475.000
Avskrivning -11.000 -95.000 -196.000 -196.000 -226.000
Nedskrivning 0 -79.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.093.000 -2.041.000 -1.924.000 -1.760.000 -1.813.000
Driftskostnader -9.357.000 -11.240.000 -9.963.000 -9.435.000 -9.192.000
Driftsresultat -662.000 280.000 -196.000 157.000 -205.000
Finansinntekter 8.000 11.000 1.000 0 12.000
Finanskostnader -7.000 -19.000 -11.000 -24.000 -45.000
Finans 1.000 -8.000 -10.000 -24.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -522.000 201.000 -164.000 81.000 -173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 290.000 152.000 224.000 182.000 234.000
Fast eiendom 0 6.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 161.000
Driftsløsøre 30.000 3.000 183.000 378.000 418.000
Sum varige driftsmidler 30.000 9.000 183.000 378.000 579.000
Sum finansielle anleggsmidler 41.000 30.000 42.000 54.000 0
Sum anleggsmidler 361.000 191.000 449.000 614.000 813.000
Varebeholdning 542.000 363.000 288.000 236.000 257.000
Kundefordringer 684.000 1.620.000 671.000 732.000 798.000
Andre fordringer 25.000 23.000 98.000 45.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 184.000 515.000 901.000 354.000
Sum omløpsmidler 1.453.000 2.189.000 1.571.000 1.914.000 1.443.000
Sum eiendeler 1.814.000 2.380.000 2.020.000 2.528.000 2.256.000
Sum opptjent egenkapital 587.000 1.110.000 909.000 1.073.000 992.000
Sum egenkapital 687.000 1.210.000 1.009.000 1.173.000 1.092.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 131.000 38.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 68.000 155.000 236.000
Leverandørgjeld 322.000 240.000 330.000 515.000 264.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 451.000 630.000 375.000 455.000 401.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 222.000 263.000 237.000 230.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 1.127.000 1.170.000 943.000 1.200.000 927.000
Sum gjeld og egenkapital 1.814.000 2.380.000 2.020.000 2.528.000 2.255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 326.000 1.019.000 628.000 714.000 516.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.9 1.7 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1.6 1.4 1.4 1.3
Soliditet 37.9 50.8 5 46.4 48.4
Resultatgrad -7.6 2.4 1.6 -2.3
Rentedekningsgrad -94.6 14.7 -17.8 6.5 -4.3
Gjeldsgrad 1.6 1 1 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet -36.1 12.2 -9.7 6.2 -8.6
Signatur
01.11.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex