Glassmesteren-bergen As
Juridisk navn:  Glassmesteren-bergen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Unnelandsvegen 444 Unnelandsvegen 444 Fax:
5267 Espeland 5267 Espeland
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997880560
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Godt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.05%
Resultat  
  
105.99%
Egenkapital  
  
14.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.357.000 1.636.000 4.784.000 1.889.000 1.431.000
Resultat: 38.000 -634.000 259.000 108.000 -99.000
Egenkapital: -233.000 -271.000 336.000 138.000 32.000
Regnskap for  Glassmesteren-bergen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.357.000 1.636.000 4.784.000 1.889.000 1.431.000
Driftskostnader -1.313.000 -2.263.000 -4.509.000 -1.762.000 -1.522.000
Driftsresultat 44.000 -627.000 276.000 127.000 -91.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -7.000 -16.000 -18.000 -8.000
Finans -7.000 -7.000 -16.000 -18.000 -8.000
Resultat før skatt 38.000 -634.000 259.000 108.000 -99.000
Skattekostnad 0 26.000 -61.000 -2.000 0
Årsresultat 38.000 -608.000 198.000 106.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.000 109.000 139.000 369.000 93.000
Sum omløpsmidler 177.000 227.000 743.000 531.000 174.000
Sum eiendeler 256.000 336.000 882.000 900.000 267.000
Sum opptjent egenkapital -263.000 -301.000 306.000 108.000 2.000
Sum egenkapital -233.000 -271.000 336.000 138.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 42.000 67.000 116.000 356.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 448.000 541.000 430.000 406.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000 337.000 882.000 900.000 268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.357.000 1.636.000 4.718.000 1.866.000 1.431.000
Andre inntekter 0 0 66.000 23.000 0
Driftsinntekter 1.357.000 1.636.000 4.784.000 1.889.000 1.431.000
Varekostnad -503.000 -901.000 -3.033.000 -940.000 -841.000
Lønninger -433.000 -991.000 -1.075.000 -529.000 -467.000
Avskrivning -30.000 -30.000 -24.000 -41.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -347.000 -341.000 -377.000 -252.000 -191.000
Driftskostnader -1.313.000 -2.263.000 -4.509.000 -1.762.000 -1.522.000
Driftsresultat 44.000 -627.000 276.000 127.000 -91.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -7.000 -16.000 -18.000 -8.000
Finans -7.000 -7.000 -16.000 -18.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 -608.000 198.000 106.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 79.000 109.000 139.000 369.000 93.000
Sum varige driftsmidler 79.000 109.000 139.000 369.000 93.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 79.000 109.000 139.000 369.000 93.000
Varebeholdning 60.000 60.000 40.000 40.000 40.000
Kundefordringer 91.000 139.000 315.000 533.000 142.000
Andre fordringer 16.000 19.000 22.000 3.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 10.000 366.000 0 0
Sum omløpsmidler 177.000 227.000 743.000 531.000 174.000
Sum eiendeler 256.000 336.000 882.000 900.000 267.000
Sum opptjent egenkapital -263.000 -301.000 306.000 108.000 2.000
Sum egenkapital -233.000 -271.000 336.000 138.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 26.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.000 67.000 116.000 356.000 48.000
Leverandørgjeld 25.000 66.000 69.000 217.000 89.000
Betalbar skatt 0 0 38.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 82.000 220.000 76.000 54.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 396.000 392.000 104.000 112.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 448.000 541.000 430.000 406.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000 337.000 882.000 900.000 268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -271.000 -314.000 313.000 125.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 1.7 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 1.6 1.2 0.8
Soliditet -90.7 -80.4 38.1 15.3 11.9
Resultatgrad 3.2 -38.3 5.8 6.7 -6.4
Rentedekningsgrad 6.3 -89.6 17.3 7.1 -11.4
Gjeldsgrad -2.1 -2.2 1.6 5.5 7.4
Total kapitalrentabilitet 17.1 -186.1 31.3 14.1 -34.0
Signatur
22.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex