Glassmester Svein Ottesen As
Juridisk navn:  Glassmester Svein Ottesen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69348557
Åsbakken 17 Åsbakken 17 Fax:
1659 Torp 1659 Torp
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 912610039
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flexi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.78%
Resultat  
  
-1252.63%
Egenkapital  
  
-77.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 579.000 1.088.000 1.411.000 1.536.000 1.324.000
Resultat: -219.000 19.000 4.000 46.000 -49.000
Egenkapital: 63.000 282.000 272.000 272.000 226.000
Regnskap for  Glassmester Svein Ottesen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 579.000 1.088.000 1.411.000 1.536.000 1.324.000
Driftskostnader -793.000 -1.062.000 -1.399.000 -1.480.000 -1.362.000
Driftsresultat -215.000 25.000 11.000 56.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -6.000 -8.000 -10.000 -12.000
Finans -4.000 -6.000 -8.000 -10.000 -12.000
Resultat før skatt -219.000 19.000 4.000 46.000 -49.000
Skattekostnad 0 -9.000 -4.000 0 0
Årsresultat -219.000 9.000 0 46.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 70.000 122.000 174.000 227.000
Sum omløpsmidler 150.000 465.000 357.000 372.000 365.000
Sum eiendeler 167.000 535.000 479.000 546.000 592.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 252.000 242.000 242.000 196.000
Sum egenkapital 63.000 282.000 272.000 272.000 226.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 64.000 107.000 146.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 189.000 100.000 128.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 168.000 535.000 479.000 546.000 592.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 579.000 1.084.000 1.411.000 1.536.000 1.324.000
Andre inntekter 0 4.000 0 0 0
Driftsinntekter 579.000 1.088.000 1.411.000 1.536.000 1.324.000
Varekostnad -541.000 -759.000 -1.019.000 -1.066.000 -861.000
Lønninger -78.000 -105.000 -154.000 -202.000 -291.000
Avskrivning -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -146.000 -174.000 -160.000 -175.000
Driftskostnader -793.000 -1.062.000 -1.399.000 -1.480.000 -1.362.000
Driftsresultat -215.000 25.000 11.000 56.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -6.000 -8.000 -10.000 -12.000
Finans -4.000 -6.000 -8.000 -10.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -219.000 9.000 0 46.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 70.000 122.000 174.000 227.000
Sum varige driftsmidler 17.000 70.000 122.000 174.000 227.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 70.000 122.000 174.000 227.000
Varebeholdning 0 157.000 162.000 287.000 176.000
Kundefordringer 142.000 171.000 140.000 0 150.000
Andre fordringer 0 6.000 6.000 5.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 131.000 49.000 80.000 28.000
Sum omløpsmidler 150.000 465.000 357.000 372.000 365.000
Sum eiendeler 167.000 535.000 479.000 546.000 592.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 252.000 242.000 242.000 196.000
Sum egenkapital 63.000 282.000 272.000 272.000 226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 64.000 107.000 146.000 184.000
Leverandørgjeld 4.000 105.000 29.000 1.000 21.000
Betalbar skatt 0 9.000 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 18.000 4.000 46.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 56.000 64.000 81.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 189.000 100.000 128.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 168.000 535.000 479.000 546.000 592.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 276.000 257.000 244.000 183.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.5 3 2.9 2.0
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 2 0.7 1.1
Soliditet 37.5 52.7 56.8 49.8 38.2
Resultatgrad -37.1 2.3 0.8 3.6 -2.8
Rentedekningsgrad -53.8 4.2 1.4 5.6 -3.1
Gjeldsgrad 1.7 0.9 0.8 1.0 1.6
Total kapitalrentabilitet 4.7 2.3 10.3 -6.3
Signatur
29.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex