Glassmester Strand As
Juridisk navn:  Glassmester Strand As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69153930
Olav Haraldssons gate 28 Olav Haraldssons gate 28 Fax:
1707 Sarpsborg 1707 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 919206055
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/28/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Østfold DA
Regnskapsfører: Tune Regnskaps Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.72%
Resultat  
  
400.89%
Egenkapital  
  
18.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 8.590.000 8.203.000 7.524.000
Resultat: 561.000 112.000 -204.000
Egenkapital: 2.951.000 2.500.000 2.390.000
Regnskap for  Glassmester Strand As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.590.000 8.203.000 7.524.000
Driftskostnader -7.932.000 -7.995.000 -7.681.000
Driftsresultat 657.000 208.000 -157.000
Finansinntekter 9.000 2.000 5.000
Finanskostnader -105.000 -99.000 -51.000
Finans -96.000 -97.000 -46.000
Resultat før skatt 561.000 112.000 -204.000
Skattekostnad -110.000 -1.000 0
Årsresultat 451.000 110.000 -204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.549.000 3.655.000 3.900.000
Sum omløpsmidler 2.820.000 2.307.000 2.066.000
Sum eiendeler 6.369.000 5.962.000 5.966.000
Sum opptjent egenkapital 561.000 110.000 0
Sum egenkapital 2.951.000 2.500.000 2.390.000
Sum langsiktig gjeld 2.345.000 2.628.000 2.825.000
Sum kortsiktig gjeld 1.073.000 834.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 6.369.000 5.962.000 5.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.480.000 8.198.000 7.454.000
Andre inntekter 109.000 5.000 70.000
Driftsinntekter 8.590.000 8.203.000 7.524.000
Varekostnad -3.511.000 -3.440.000 -3.001.000
Lønninger -2.468.000 -2.845.000 -2.640.000
Avskrivning -188.000 -214.000 -232.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.765.000 -1.496.000 -1.808.000
Driftskostnader -7.932.000 -7.995.000 -7.681.000
Driftsresultat 657.000 208.000 -157.000
Finansinntekter 9.000 2.000 5.000
Finanskostnader -105.000 -99.000 -51.000
Finans -96.000 -97.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 451.000 110.000 -204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 430.000 492.000 553.000
Sum Immatrielle midler 430.000 492.000 553.000
Fast eiendom 2.858.000 2.753.000 2.782.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 126.000 333.000 565.000
Sum varige driftsmidler 2.984.000 3.086.000 3.347.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 77.000 0
Sum anleggsmidler 3.549.000 3.655.000 3.900.000
Varebeholdning 247.000 302.000 246.000
Kundefordringer 790.000 805.000 820.000
Andre fordringer 70.000 329.000 245.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.713.000 872.000 754.000
Sum omløpsmidler 2.820.000 2.307.000 2.066.000
Sum eiendeler 6.369.000 5.962.000 5.966.000
Sum opptjent egenkapital 561.000 110.000 0
Sum egenkapital 2.951.000 2.500.000 2.390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.345.000 2.628.000 2.825.000
Leverandørgjeld 454.000 131.000 226.000
Betalbar skatt 94.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 265.000 376.000 274.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 261.000 326.000 251.000
Sum kortsiktig gjeld 1.073.000 834.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 6.369.000 5.962.000 5.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.747.000 1.473.000 1.316.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.8 2.8
Likviditetsgrad 2 2.4 2.4 2.4
Soliditet 46.3 41.9 40.1
Resultatgrad 7.6 2.5 -2.1
Rentedekningsgrad 6.3 2.1 -3.1
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 10.5 3.5 -2.5
Signatur
29.06.2017
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex