Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glassmester Solbjør As
Juridisk navn:  Glassmester Solbjør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71566760
Bedriftsveien 7C Bedriftsveien 7C Fax: 71566770
6517 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 977337232
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 12/20/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.55%
Resultat  
  
3585.29%
Egenkapital  
  
14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.217.000 23.773.000 17.680.000 21.951.000 25.039.000
Resultat: 1.253.000 34.000 294.000 1.457.000 2.522.000
Egenkapital: 4.014.000 3.521.000 3.498.000 3.264.000 2.222.000
Regnskap for  Glassmester Solbjør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.217.000 23.773.000 17.680.000 21.951.000 25.039.000
Driftskostnader -20.937.000 -23.718.000 -17.390.000 -20.487.000 -22.466.000
Driftsresultat 1.280.000 56.000 289.000 1.463.000 2.572.000
Finansinntekter 32.000 36.000 56.000 55.000 79.000
Finanskostnader -59.000 -58.000 -51.000 -61.000 -129.000
Finans -27.000 -22.000 5.000 -6.000 -50.000
Resultat før skatt 1.253.000 34.000 294.000 1.457.000 2.522.000
Skattekostnad -294.000 -12.000 -60.000 -415.000 -688.000
Årsresultat 960.000 23.000 234.000 1.042.000 1.834.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 701.000 448.000 483.000 565.000 1.174.000
Sum omløpsmidler 8.904.000 8.079.000 6.777.000 5.822.000 6.426.000
Sum eiendeler 9.605.000 8.527.000 7.260.000 6.387.000 7.600.000
Sum opptjent egenkapital 3.814.000 3.321.000 3.298.000 3.064.000 2.022.000
Sum egenkapital 4.014.000 3.521.000 3.498.000 3.264.000 2.222.000
Sum langsiktig gjeld 188.000 12.000 123.000 149.000 844.000
Sum kortsiktig gjeld 5.403.000 4.994.000 3.639.000 2.974.000 4.535.000
Sum gjeld og egenkapital 9.605.000 8.527.000 7.260.000 6.387.000 7.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.217.000 23.726.000 17.680.000 21.754.000 24.974.000
Andre inntekter 0 48.000 0 197.000 65.000
Driftsinntekter 22.217.000 23.773.000 17.680.000 21.951.000 25.039.000
Varekostnad -10.072.000 -13.288.000 -7.326.000 -10.098.000 -12.564.000
Lønninger -7.393.000 -6.839.000 -6.173.000 -6.751.000 -5.941.000
Avskrivning -95.000 -122.000 -204.000 -295.000 -456.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.377.000 -3.469.000 -3.687.000 -3.343.000 -3.505.000
Driftskostnader -20.937.000 -23.718.000 -17.390.000 -20.487.000 -22.466.000
Driftsresultat 1.280.000 56.000 289.000 1.463.000 2.572.000
Finansinntekter 32.000 36.000 56.000 55.000 79.000
Finanskostnader -59.000 -58.000 -51.000 -61.000 -129.000
Finans -27.000 -22.000 5.000 -6.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.000.000
Utbytte -350.000 0 0 0 0
Årsresultat 960.000 23.000 234.000 1.042.000 1.834.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 700.000 447.000 482.000 564.000 1.173.000
Sum varige driftsmidler 700.000 447.000 482.000 564.000 1.173.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 701.000 448.000 483.000 565.000 1.174.000
Varebeholdning 693.000 567.000 545.000 507.000 696.000
Kundefordringer 5.286.000 5.551.000 3.717.000 3.958.000 3.173.000
Andre fordringer 1.141.000 695.000 749.000 69.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.784.000 1.267.000 1.767.000 1.287.000 2.483.000
Sum omløpsmidler 8.904.000 8.079.000 6.777.000 5.822.000 6.426.000
Sum eiendeler 9.605.000 8.527.000 7.260.000 6.387.000 7.600.000
Sum opptjent egenkapital 3.814.000 3.321.000 3.298.000 3.064.000 2.022.000
Sum egenkapital 4.014.000 3.521.000 3.498.000 3.264.000 2.222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 12.000 11.000 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 151.000 0 488.000 0 1.370.000
Sum langsiktig gjeld 188.000 12.000 123.000 149.000 844.000
Leverandørgjeld 1.466.000 1.668.000 1.179.000 497.000 1.048.000
Betalbar skatt 271.000 11.000 49.000 423.000 316.000
Skyldig offentlige avgifter 760.000 888.000 1.079.000 1.182.000 954.000
Utbytte -350.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.405.000 2.426.000 845.000 871.000 846.000
Sum kortsiktig gjeld 5.403.000 4.994.000 3.639.000 2.974.000 4.535.000
Sum gjeld og egenkapital 9.605.000 8.527.000 7.260.000 6.387.000 7.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.501.000 3.085.000 3.138.000 2.848.000 1.891.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.9 2.0 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.7 1.8 1.3
Soliditet 41.8 41.3 48.2 51.1 29.2
Resultatgrad 5.8 0.2 1.6 6.7 10.3
Rentedekningsgrad 21.7 1 5.7 24.9 20.6
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.1 1.0 2.4
Total kapitalrentabilitet 13.7 1.1 4.8 23.8 34.9
Signatur
14.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.02.2020
PROKURA HVER FOR SEG
AMUNDØY FRANK OLAV
PROKURA HVER FOR SEG
SOLBJØR ØIVIND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex