Glassmester Rolf Berglund AS
Juridisk navn:  Glassmester Rolf Berglund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22135090
Hvamsvingen 24 Hvamsvingen 24 Fax: 22135091
2013 Skjetten 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 894614382
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/25/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Forberg-sletten Revisjon As
Regnskapsfører: Administrativ Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.94%
Resultat  
  
4.28%
Egenkapital  
  
-8.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.993.000 14.416.000 14.862.000 16.033.000 18.548.000
Resultat: 2.120.000 2.033.000 696.000 1.412.000 1.557.000
Egenkapital: 3.368.000 3.672.000 3.099.000 2.549.000 2.957.000
Regnskap for  Glassmester Rolf Berglund AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.993.000 14.416.000 14.862.000 16.033.000 18.548.000
Driftskostnader -13.873.000 -12.312.000 -14.173.000 -14.633.000 -16.989.000
Driftsresultat 2.120.000 2.104.000 689.000 1.401.000 1.560.000
Finansinntekter 5.000 5.000 7.000 19.000 20.000
Finanskostnader -5.000 -77.000 0 -8.000 -23.000
Finans 0 -72.000 7.000 11.000 -3.000
Resultat før skatt 2.120.000 2.033.000 696.000 1.412.000 1.557.000
Skattekostnad -423.000 -460.000 -146.000 -320.000 -490.000
Årsresultat 1.696.000 1.572.000 550.000 1.092.000 1.067.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 452.000 140.000 210.000 337.000 341.000
Sum omløpsmidler 6.120.000 6.853.000 6.019.000 5.319.000 5.929.000
Sum eiendeler 6.572.000 6.993.000 6.229.000 5.656.000 6.270.000
Sum opptjent egenkapital 2.868.000 3.172.000 2.599.000 0 2.457.000
Sum egenkapital 3.368.000 3.672.000 3.099.000 2.549.000 2.957.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 184.000
Sum kortsiktig gjeld 3.204.000 3.322.000 3.130.000 3.107.000 3.130.000
Sum gjeld og egenkapital 6.572.000 6.994.000 6.229.000 5.656.000 6.271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.979.000 14.413.000 14.762.000 16.033.000 18.514.000
Andre inntekter 13.000 3.000 100.000 0 34.000
Driftsinntekter 15.993.000 14.416.000 14.862.000 16.033.000 18.548.000
Varekostnad -4.965.000 -5.102.000 -5.789.000 -5.644.000 -7.148.000
Lønninger -6.916.000 -5.521.000 -6.223.000 -6.814.000 -7.257.000
Avskrivning -37.000 -70.000 -126.000 -269.000 -248.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.955.000 -1.619.000 -2.035.000 -1.906.000 -2.336.000
Driftskostnader -13.873.000 -12.312.000 -14.173.000 -14.633.000 -16.989.000
Driftsresultat 2.120.000 2.104.000 689.000 1.401.000 1.560.000
Finansinntekter 5.000 5.000 7.000 19.000 20.000
Finanskostnader -5.000 -77.000 0 -8.000 -23.000
Finans 0 -72.000 7.000 11.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.696.000 1.572.000 550.000 1.092.000 1.067.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 210.000 0 0
Driftsløsøre 434.000 140.000 0 337.000 341.000
Sum varige driftsmidler 434.000 140.000 210.000 337.000 341.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 452.000 140.000 210.000 337.000 341.000
Varebeholdning 189.000 374.000 323.000 581.000 655.000
Kundefordringer 2.318.000 3.099.000 2.860.000 2.220.000 1.243.000
Andre fordringer 142.000 50.000 65.000 75.000 74.000
Sum investeringer 0 0 125.000 125.000 0
Kasse, bank 3.472.000 3.331.000 2.646.000 2.318.000 3.958.000
Sum omløpsmidler 6.120.000 6.853.000 6.019.000 5.319.000 5.929.000
Sum eiendeler 6.572.000 6.993.000 6.229.000 5.656.000 6.270.000
Sum opptjent egenkapital 2.868.000 3.172.000 2.599.000 0 2.457.000
Sum egenkapital 3.368.000 3.672.000 3.099.000 2.549.000 2.957.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 184.000
Leverandørgjeld 932.000 1.000.000 1.685.000 1.104.000 713.000
Betalbar skatt 441.000 460.000 146.000 320.000 490.000
Skyldig offentlige avgifter 1.197.000 1.254.000 919.000 1.080.000 1.172.000
Utbytte -2.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 634.000 608.000 380.000 603.000 754.000
Sum kortsiktig gjeld 3.204.000 3.322.000 3.130.000 3.107.000 3.130.000
Sum gjeld og egenkapital 6.572.000 6.994.000 6.229.000 5.656.000 6.271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.916.000 3.531.000 2.889.000 2.212.000 2.799.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 1.9 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9 2 1.8 1.5 1.7
Soliditet 51.2 52.5 49.8 45.1 47.2
Resultatgrad 13.3 14.6 4.6 8.7 8.4
Rentedekningsgrad 4 27.3 175.1 68.7
Gjeldsgrad 1 0.9 1 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 32.3 30.2 11.2 25.1 25.2
Signatur
11.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex