Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glassmester Reidar Hesler AS
Juridisk navn:  Glassmester Reidar Hesler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63812916
Postboks 7 Stasjonsveien 39 Fax: 63803266
2011 Strømmen 1467 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 941053440
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/16/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.97%
Resultat  
  
32.23%
Egenkapital  
  
153.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.963.000 13.988.000 13.044.000 12.321.000 13.340.000
Resultat: 3.820.000 2.889.000 2.832.000 1.924.000 2.136.000
Egenkapital: 2.440.000 962.000 943.000 898.000 861.000
Regnskap for  Glassmester Reidar Hesler AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.963.000 13.988.000 13.044.000 12.321.000 13.340.000
Driftskostnader -11.135.000 -11.086.000 -10.201.000 -10.371.000 -11.163.000
Driftsresultat 3.828.000 2.903.000 2.843.000 1.950.000 2.178.000
Finansinntekter 14.000 12.000 25.000 15.000 18.000
Finanskostnader -22.000 -26.000 -35.000 -41.000 -59.000
Finans -8.000 -14.000 -10.000 -26.000 -41.000
Resultat før skatt 3.820.000 2.889.000 2.832.000 1.924.000 2.136.000
Skattekostnad -842.000 -671.000 -687.000 -488.000 -585.000
Årsresultat 2.978.000 2.219.000 2.145.000 1.437.000 1.552.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 436.000 560.000 711.000 615.000 868.000
Sum omløpsmidler 6.094.000 6.185.000 5.198.000 4.272.000 4.527.000
Sum eiendeler 6.530.000 6.745.000 5.909.000 4.887.000 5.395.000
Sum opptjent egenkapital 2.410.000 932.000 913.000 868.000 831.000
Sum egenkapital 2.440.000 962.000 943.000 898.000 861.000
Sum langsiktig gjeld 285.000 433.000 575.000 406.000 682.000
Sum kortsiktig gjeld 3.804.000 5.351.000 4.390.000 3.584.000 3.852.000
Sum gjeld og egenkapital 6.529.000 6.746.000 5.908.000 4.888.000 5.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.963.000 13.988.000 12.956.000 12.315.000 13.333.000
Andre inntekter 0 0 88.000 6.000 7.000
Driftsinntekter 14.963.000 13.988.000 13.044.000 12.321.000 13.340.000
Varekostnad -4.528.000 -4.574.000 -4.111.000 -4.251.000 -4.744.000
Lønninger -4.325.000 -4.046.000 -3.954.000 -3.953.000 -4.367.000
Avskrivning -125.000 -170.000 -273.000 -298.000 -325.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.157.000 -2.296.000 -1.863.000 -1.869.000 -1.727.000
Driftskostnader -11.135.000 -11.086.000 -10.201.000 -10.371.000 -11.163.000
Driftsresultat 3.828.000 2.903.000 2.843.000 1.950.000 2.178.000
Finansinntekter 14.000 12.000 25.000 15.000 18.000
Finanskostnader -22.000 -26.000 -35.000 -41.000 -59.000
Finans -8.000 -14.000 -10.000 -26.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -2.200.000 -2.100.000 -1.400.000 -1.500.000
Årsresultat 2.978.000 2.219.000 2.145.000 1.437.000 1.552.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 70.000 69.000 79.000 82.000 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 174.000 299.000 440.000 342.000 620.000
Sum varige driftsmidler 174.000 299.000 440.000 342.000 620.000
Sum finansielle anleggsmidler 192.000 192.000 192.000 192.000 198.000
Sum anleggsmidler 436.000 560.000 711.000 615.000 868.000
Varebeholdning 500.000 357.000 359.000 357.000 366.000
Kundefordringer 856.000 1.948.000 1.289.000 1.093.000 1.871.000
Andre fordringer 185.000 163.000 149.000 72.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.553.000 3.718.000 3.401.000 2.750.000 2.181.000
Sum omløpsmidler 6.094.000 6.185.000 5.198.000 4.272.000 4.527.000
Sum eiendeler 6.530.000 6.745.000 5.909.000 4.887.000 5.395.000
Sum opptjent egenkapital 2.410.000 932.000 913.000 868.000 831.000
Sum egenkapital 2.440.000 962.000 943.000 898.000 861.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 285.000 433.000 575.000 406.000 682.000
Leverandørgjeld 416.000 748.000 539.000 377.000 506.000
Betalbar skatt 843.000 661.000 684.000 520.000 617.000
Skyldig offentlige avgifter 610.000 694.000 698.000 712.000 825.000
Utbytte -1.500.000 -2.200.000 -2.100.000 -1.400.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 435.000 1.048.000 369.000 575.000 405.000
Sum kortsiktig gjeld 3.804.000 5.351.000 4.390.000 3.584.000 3.852.000
Sum gjeld og egenkapital 6.529.000 6.746.000 5.908.000 4.888.000 5.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.290.000 834.000 808.000 688.000 675.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 37.4 14.3 1 18.4 16.0
Resultatgrad 25.6 20.8 21.8 15.8 16.3
Rentedekningsgrad 1 111.7 81.2 47.6 37.2
Gjeldsgrad 1.7 6 5.3 4.4 5.3
Total kapitalrentabilitet 58.8 43.2 48.5 40.2 40.7
Signatur
12.11.2012
SISSEL BERG OLSEN
SIGNATUR I FELLESSKAP
PER BERG OLSEN
TORKIL HESLER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex