Glassmester Ketil Martinsen As
Juridisk navn:  Glassmester Ketil Martinsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77065040
Postboks 837 Samagata 18 Fax:
9488 Harstad 9404 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 913402634
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/17/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.49%
Resultat  
  
-66.46%
Egenkapital  
  
6.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.010.000 5.301.000 5.937.000 4.309.000 4.891.000
Resultat: 53.000 158.000 451.000 -47.000 235.000
Egenkapital: 663.000 624.000 504.000 154.000 201.000
Regnskap for  Glassmester Ketil Martinsen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.010.000 5.301.000 5.937.000 4.309.000 4.891.000
Driftskostnader -4.956.000 -5.142.000 -5.480.000 -4.351.000 -4.655.000
Driftsresultat 55.000 159.000 456.000 -42.000 236.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 2.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -10.000 -8.000 -5.000
Finans -2.000 -1.000 -5.000 -6.000 -2.000
Resultat før skatt 53.000 158.000 451.000 -47.000 235.000
Skattekostnad -14.000 -38.000 -101.000 0 -63.000
Årsresultat 39.000 120.000 350.000 -47.000 171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 40.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.771.000 1.346.000 1.323.000 794.000 891.000
Sum eiendeler 1.836.000 1.386.000 1.323.000 794.000 891.000
Sum opptjent egenkapital 633.000 594.000 474.000 124.000 171.000
Sum egenkapital 663.000 624.000 504.000 154.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.170.000 761.000 820.000 640.000 690.000
Sum gjeld og egenkapital 1.836.000 1.386.000 1.324.000 794.000 891.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.010.000 5.301.000 5.937.000 4.309.000 4.891.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.010.000 5.301.000 5.937.000 4.309.000 4.891.000
Varekostnad -2.316.000 -2.232.000 -2.653.000 -1.830.000 -2.093.000
Lønninger -1.960.000 -2.140.000 -2.110.000 -1.835.000 -1.859.000
Avskrivning -10.000 -4.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -670.000 -766.000 -717.000 -686.000 -703.000
Driftskostnader -4.956.000 -5.142.000 -5.480.000 -4.351.000 -4.655.000
Driftsresultat 55.000 159.000 456.000 -42.000 236.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 2.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -10.000 -8.000 -5.000
Finans -2.000 -1.000 -5.000 -6.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 120.000 350.000 -47.000 171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 40.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 65.000 40.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 65.000 40.000 0 0 0
Varebeholdning 115.000 55.000 24.000 140.000 84.000
Kundefordringer 821.000 219.000 109.000 204.000 176.000
Andre fordringer 20.000 14.000 2.000 4.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 815.000 1.058.000 1.188.000 446.000 572.000
Sum omløpsmidler 1.771.000 1.346.000 1.323.000 794.000 891.000
Sum eiendeler 1.836.000 1.386.000 1.323.000 794.000 891.000
Sum opptjent egenkapital 633.000 594.000 474.000 124.000 171.000
Sum egenkapital 663.000 624.000 504.000 154.000 201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 698.000 219.000 131.000 169.000 241.000
Betalbar skatt 13.000 36.000 101.000 0 63.000
Skyldig offentlige avgifter 257.000 289.000 381.000 283.000 197.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 216.000 207.000 188.000 188.000
Sum kortsiktig gjeld 1.170.000 761.000 820.000 640.000 690.000
Sum gjeld og egenkapital 1.836.000 1.386.000 1.324.000 794.000 891.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 601.000 585.000 503.000 154.000 201.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.6 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 1.6 1.1 1.2
Soliditet 36.1 4 38.1 19.4 22.6
Resultatgrad 1.1 3 7.7 -1.0 4.8
Rentedekningsgrad 13.8 39.8 45.6 -5.0 47.8
Gjeldsgrad 1.8 1.2 1.6 4.2 3.4
Total kapitalrentabilitet 3.1 11.7 34.8 -5.0 26.8
Signatur
23.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex