Glassmester Karl Olav Larsen AS
Juridisk navn:  Glassmester Karl Olav Larsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37010313
Julius Smiths Vei 1 Julius Smiths Vei 1 Fax: 37010330
4817 His 4817 His
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 919911018
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/19/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.06%
Resultat  
  
-409.38%
Egenkapital  
  
-7.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.796.000 5.274.000 4.976.000 5.103.000 5.923.000
Resultat: -99.000 32.000 116.000 -315.000 -131.000
Egenkapital: 1.309.000 1.408.000 1.376.000 1.260.000 1.575.000
Regnskap for  Glassmester Karl Olav Larsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.796.000 5.274.000 4.976.000 5.103.000 5.923.000
Driftskostnader -4.891.000 -5.234.000 -4.854.000 -5.412.000 -6.056.000
Driftsresultat -96.000 40.000 121.000 -309.000 -132.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 8.000 14.000
Finanskostnader -6.000 -10.000 -7.000 -14.000 -13.000
Finans -4.000 -8.000 -5.000 -6.000 1.000
Resultat før skatt -99.000 32.000 116.000 -315.000 -131.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -99.000 32.000 116.000 -315.000 -131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 30.000 60.000 90.000
Sum omløpsmidler 1.850.000 1.991.000 1.974.000 1.910.000 2.342.000
Sum eiendeler 1.850.000 1.991.000 2.004.000 1.970.000 2.432.000
Sum opptjent egenkapital 709.000 808.000 776.000 660.000 0
Sum egenkapital 1.309.000 1.408.000 1.376.000 1.260.000 1.575.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 541.000 584.000 628.000 710.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 1.850.000 1.992.000 2.004.000 1.970.000 2.432.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.743.000 5.274.000 4.976.000 5.103.000 5.923.000
Andre inntekter 53.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.796.000 5.274.000 4.976.000 5.103.000 5.923.000
Varekostnad -1.807.000 -2.152.000 -2.057.000 -2.187.000 -2.932.000
Lønninger -1.983.000 -2.040.000 -1.971.000 -2.216.000 -2.184.000
Avskrivning 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.101.000 -1.012.000 -796.000 -979.000 -910.000
Driftskostnader -4.891.000 -5.234.000 -4.854.000 -5.412.000 -6.056.000
Driftsresultat -96.000 40.000 121.000 -309.000 -132.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 8.000 14.000
Finanskostnader -6.000 -10.000 -7.000 -14.000 -13.000
Finans -4.000 -8.000 -5.000 -6.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -99.000 32.000 116.000 -315.000 -131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 30.000 60.000 90.000
Sum varige driftsmidler 0 0 30.000 60.000 90.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 30.000 60.000 90.000
Varebeholdning 1.198.000 1.040.000 1.045.000 800.000 844.000
Kundefordringer 132.000 206.000 268.000 261.000 192.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 520.000 745.000 661.000 849.000 1.306.000
Sum omløpsmidler 1.850.000 1.991.000 1.974.000 1.910.000 2.342.000
Sum eiendeler 1.850.000 1.991.000 2.004.000 1.970.000 2.432.000
Sum opptjent egenkapital 709.000 808.000 776.000 660.000 0
Sum egenkapital 1.309.000 1.408.000 1.376.000 1.260.000 1.575.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 83.000 92.000 129.000 67.000 157.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 217.000 246.000 226.000 197.000 252.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 240.000 246.000 273.000 447.000 448.000
Sum kortsiktig gjeld 541.000 584.000 628.000 710.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 1.850.000 1.992.000 2.004.000 1.970.000 2.432.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.309.000 1.407.000 1.346.000 1.200.000 1.485.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.4 3.1 2.7 2.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.5 1.6 1.8
Soliditet 70.8 70.7 68.7 6 64.8
Resultatgrad 0.8 2.4 -6.1 -2.2
Rentedekningsgrad 4 17.3 -22.1 -9.1
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -5.1 2.1 6.1 -15.3 -4.9
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex