Glassmester Kaare Nilsen AS
Juridisk navn:  Glassmester Kaare Nilsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55934200
Olsvikskjenet 151 Olsvikskjenet 151 Fax: 55931077
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 967560545
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/25/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Forum Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.73%
Resultat  
  
-100.29%
Egenkapital  
  
-0.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.138.000 12.339.000 7.121.000 8.342.000 8.251.000
Resultat: -2.000 690.000 203.000 665.000 703.000
Egenkapital: 1.969.000 1.976.000 1.460.000 1.313.000 977.000
Regnskap for  Glassmester Kaare Nilsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.138.000 12.339.000 7.121.000 8.342.000 8.251.000
Driftskostnader -11.142.000 -11.633.000 -6.892.000 -7.662.000 -7.520.000
Driftsresultat -4.000 707.000 228.000 680.000 731.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 8.000 2.000
Finanskostnader 2.000 -18.000 -26.000 -23.000 -30.000
Finans 3.000 -17.000 -26.000 -15.000 -28.000
Resultat før skatt -2.000 690.000 203.000 665.000 703.000
Skattekostnad -5.000 -174.000 -56.000 -179.000 -155.000
Årsresultat -6.000 516.000 147.000 486.000 548.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 939.000 918.000 752.000 848.000 955.000
Sum omløpsmidler 4.333.000 2.806.000 2.155.000 2.139.000 2.075.000
Sum eiendeler 5.272.000 3.724.000 2.907.000 2.987.000 3.030.000
Sum opptjent egenkapital 1.869.000 1.876.000 1.360.000 1.213.000 877.000
Sum egenkapital 1.969.000 1.976.000 1.460.000 1.313.000 977.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 153.000 316.000 471.000 1.099.000
Sum kortsiktig gjeld 3.296.000 1.595.000 1.131.000 1.203.000 954.000
Sum gjeld og egenkapital 5.272.000 3.724.000 2.907.000 2.987.000 3.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.138.000 12.339.000 7.121.000 8.206.000 8.240.000
Andre inntekter 0 0 0 135.000 11.000
Driftsinntekter 11.138.000 12.339.000 7.121.000 8.342.000 8.251.000
Varekostnad -5.295.000 -5.628.000 -2.508.000 -3.273.000 -3.423.000
Lønninger -4.189.000 -4.484.000 -3.072.000 -3.162.000 -2.973.000
Avskrivning -150.000 -167.000 -164.000 -148.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.508.000 -1.354.000 -1.148.000 -1.079.000 -1.041.000
Driftskostnader -11.142.000 -11.633.000 -6.892.000 -7.662.000 -7.520.000
Driftsresultat -4.000 707.000 228.000 680.000 731.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 8.000 2.000
Finanskostnader 2.000 -18.000 -26.000 -23.000 -30.000
Finans 3.000 -17.000 -26.000 -15.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 516.000 147.000 486.000 548.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 100.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 538.000 588.000 752.000 848.000 955.000
Sum varige driftsmidler 538.000 688.000 752.000 848.000 955.000
Sum finansielle anleggsmidler 401.000 230.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 939.000 918.000 752.000 848.000 955.000
Varebeholdning 130.000 180.000 214.000 180.000 309.000
Kundefordringer 3.952.000 907.000 826.000 725.000 1.163.000
Andre fordringer 91.000 66.000 80.000 49.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 161.000 1.653.000 1.035.000 1.186.000 552.000
Sum omløpsmidler 4.333.000 2.806.000 2.155.000 2.139.000 2.075.000
Sum eiendeler 5.272.000 3.724.000 2.907.000 2.987.000 3.030.000
Sum opptjent egenkapital 1.869.000 1.876.000 1.360.000 1.213.000 877.000
Sum egenkapital 1.969.000 1.976.000 1.460.000 1.313.000 977.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 14.000 15.000 5.000 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 153.000 316.000 471.000 1.099.000
Leverandørgjeld 1.877.000 480.000 372.000 93.000 166.000
Betalbar skatt 19.000 180.000 45.000 207.000 123.000
Skyldig offentlige avgifter 552.000 500.000 441.000 415.000 356.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 847.000 435.000 274.000 488.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 3.296.000 1.595.000 1.131.000 1.203.000 954.000
Sum gjeld og egenkapital 5.272.000 3.724.000 2.907.000 2.987.000 3.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.037.000 1.211.000 1.024.000 936.000 1.121.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.8 1.9 1.8 2.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 1.7 1.7 1.9
Soliditet 37.3 53.1 50.2 44.0 32.2
Resultatgrad 5.7 3.2 8.2 8.9
Rentedekningsgrad 2 39.3 8.8 29.9 24.4
Gjeldsgrad 1.7 0.9 1 1.3 2.1
Total kapitalrentabilitet -0.1 1 7.8 23.0 24.2
Signatur
21.01.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex