Glassmester K Larsen & Co AS
Juridisk navn:  Glassmester K Larsen & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73848040
Postboks 3992 Falkenborgveien 36 Fax: 73848041
7443 Trondheim 7044 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 930829684
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/1/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: All Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Trondheim As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.37%
Resultat  
  
-1287.36%
Egenkapital  
  
-141.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.763.000 9.069.000 8.291.000 8.204.000 9.099.000
Resultat: -1.033.000 87.000 91.000 -19.000 258.000
Egenkapital: -308.000 734.000 671.000 590.000 609.000
Regnskap for  Glassmester K Larsen & Co AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.763.000 9.069.000 8.291.000 8.204.000 9.099.000
Driftskostnader -9.715.000 -8.902.000 -8.144.000 -8.186.000 -8.787.000
Driftsresultat -953.000 167.000 147.000 17.000 313.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -80.000 -81.000 -57.000 -39.000 -57.000
Finans -79.000 -80.000 -56.000 -36.000 -55.000
Resultat før skatt -1.033.000 87.000 91.000 -19.000 258.000
Skattekostnad 0 -24.000 -11.000 0 0
Årsresultat -1.033.000 63.000 81.000 -19.000 258.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 118.000 111.000 12.000 22.000 14.000
Sum omløpsmidler 2.624.000 2.966.000 2.885.000 2.919.000 2.691.000
Sum eiendeler 2.742.000 3.077.000 2.897.000 2.941.000 2.705.000
Sum opptjent egenkapital -1.208.000 -166.000 -229.000 -310.000 -291.000
Sum egenkapital -308.000 734.000 671.000 590.000 609.000
Sum langsiktig gjeld 325.000 94.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.726.000 2.250.000 2.226.000 2.351.000 2.096.000
Sum gjeld og egenkapital 2.743.000 3.078.000 2.897.000 2.941.000 2.705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.730.000 9.066.000 8.291.000 8.204.000 9.099.000
Andre inntekter 33.000 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.763.000 9.069.000 8.291.000 8.204.000 9.099.000
Varekostnad -3.483.000 -3.068.000 -2.563.000 -2.377.000 -2.899.000
Lønninger -4.301.000 -4.397.000 -4.139.000 -4.508.000 -4.398.000
Avskrivning -24.000 -6.000 -10.000 -8.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.907.000 -1.431.000 -1.432.000 -1.293.000 -1.483.000
Driftskostnader -9.715.000 -8.902.000 -8.144.000 -8.186.000 -8.787.000
Driftsresultat -953.000 167.000 147.000 17.000 313.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -80.000 -81.000 -57.000 -39.000 -57.000
Finans -79.000 -80.000 -56.000 -36.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.033.000 63.000 81.000 -19.000 258.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 87.000 111.000 12.000 22.000 14.000
Sum varige driftsmidler 87.000 111.000 12.000 22.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 118.000 111.000 12.000 22.000 14.000
Varebeholdning 1.918.000 2.111.000 2.124.000 2.025.000 1.813.000
Kundefordringer 571.000 467.000 697.000 868.000 599.000
Andre fordringer 0 248.000 22.000 24.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 136.000 140.000 42.000 2.000 201.000
Sum omløpsmidler 2.624.000 2.966.000 2.885.000 2.919.000 2.691.000
Sum eiendeler 2.742.000 3.077.000 2.897.000 2.941.000 2.705.000
Sum opptjent egenkapital -1.208.000 -166.000 -229.000 -310.000 -291.000
Sum egenkapital -308.000 734.000 671.000 590.000 609.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 441.000 147.000 373.000 316.000 245.000
Sum langsiktig gjeld 325.000 94.000 0 0 0
Leverandørgjeld 712.000 434.000 299.000 492.000 749.000
Betalbar skatt 0 24.000 11.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 947.000 808.000 821.000 994.000 625.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 625.000 837.000 722.000 549.000 477.000
Sum kortsiktig gjeld 2.726.000 2.250.000 2.226.000 2.351.000 2.096.000
Sum gjeld og egenkapital 2.743.000 3.078.000 2.897.000 2.941.000 2.705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -102.000 716.000 659.000 568.000 595.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
Soliditet -11.2 23.8 23.2 20.1 22.5
Resultatgrad -10.9 1.8 1.8 0.2 3.4
Rentedekningsgrad -11.9 2.1 2.6 0.5 5.5
Gjeldsgrad -9.9 3.2 3.3 4.0 3.4
Total kapitalrentabilitet -34.7 5.5 5.1 0.7 11.6
Signatur
18.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.02.2020
PROKURA HVER FOR SEG
LARSEN KAARE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex