Glassmester Jon Hole AS
Juridisk navn:  Glassmester Jon Hole AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55282920
Postboks 6134 Conrad Mohrs Veg 23 Fax: 55283510
5892 Bergen 5072 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 981471032
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 1/17/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Minde Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
66.11%
Egenkapital  
  
1.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.475.000 1.490.000 3.029.000 -7.255.000 1.103.000
Egenkapital: 514.000 504.000 503.000 475.000 9.018.000
Regnskap for  Glassmester Jon Hole AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -10.000 -21.000 2.000 -11.000
Driftsresultat -18.000 -10.000 -21.000 2.000 -11.000
Finansinntekter 2.502.000 1.500.000 3.050.000 -7.257.000 1.118.000
Finanskostnader -9.000 0 0 0 -3.000
Finans 2.493.000 1.500.000 3.050.000 -7.257.000 1.115.000
Resultat før skatt 2.475.000 1.490.000 3.029.000 -7.255.000 1.103.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.475.000 1.490.000 3.029.000 -7.255.000 1.103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 465.000 474.000 474.000 474.000 9.031.000
Sum omløpsmidler 1.529.000 1.631.000 1.550.000 0 0
Sum eiendeler 1.994.000 2.105.000 2.024.000 474.000 9.031.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 4.000 3.000 -25.000 8.518.000
Sum egenkapital 514.000 504.000 503.000 475.000 9.018.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 -123.000
Sum kortsiktig gjeld 1.480.000 1.602.000 1.521.000 0 137.000
Sum gjeld og egenkapital 1.994.000 2.106.000 2.024.000 475.000 9.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -10.000 -21.000 2.000 -11.000
Driftskostnader -18.000 -10.000 -21.000 2.000 -11.000
Driftsresultat -18.000 -10.000 -21.000 2.000 -11.000
Finansinntekter 2.502.000 1.500.000 3.050.000 -7.257.000 1.118.000
Finanskostnader -9.000 0 0 0 -3.000
Finans 2.493.000 1.500.000 3.050.000 -7.257.000 1.115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -123.000
Årsresultat 2.475.000 1.490.000 3.029.000 -7.255.000 1.103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 465.000 474.000 474.000 474.000 9.031.000
Sum anleggsmidler 465.000 474.000 474.000 474.000 9.031.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.500.000 1.600.000 1.550.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 31.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.529.000 1.631.000 1.550.000 0 0
Sum eiendeler 1.994.000 2.105.000 2.024.000 474.000 9.031.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 4.000 3.000 -25.000 8.518.000
Sum egenkapital 514.000 504.000 503.000 475.000 9.018.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 -123.000
Leverandørgjeld 0 0 10.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -123.000
Annen kortsiktig gjeld 1.480.000 1.602.000 1.512.000 0 137.000
Sum kortsiktig gjeld 1.480.000 1.602.000 1.521.000 0 137.000
Sum gjeld og egenkapital 1.994.000 2.106.000 2.024.000 475.000 9.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.000 29.000 29.000 0 -137.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 0.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 0 0.1
Soliditet 25.8 23.9 24.9 1 99.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 369.0
Gjeldsgrad 2.9 3.2 3 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 124.6 70.8 149.7 -1527.4 12.3
Signatur
03.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex