Glassmester Helge Austevoll As
Juridisk navn:  Glassmester Helge Austevoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45871888
Hatlestadlia 130 Hatlestadlia 130 Fax:
5227 Nesttun 5227 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995700476
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/1/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Os Revisjon ANS
Regnskapsfører: Fana Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.44%
Resultat  
  
9.6%
Egenkapital  
  
-7.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.409.000 13.537.000 11.863.000 9.485.000 9.990.000
Resultat: 3.516.000 3.208.000 1.549.000 822.000 1.632.000
Egenkapital: 3.413.000 3.705.000 3.762.000 4.601.000 4.001.000
Regnskap for  Glassmester Helge Austevoll As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.409.000 13.537.000 11.863.000 9.485.000 9.990.000
Driftskostnader -10.895.000 -10.332.000 -10.318.000 -8.667.000 -8.331.000
Driftsresultat 3.514.000 3.205.000 1.545.000 817.000 1.660.000
Finansinntekter 4.000 5.000 5.000 6.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -1.000 -1.000 -33.000
Finans 3.000 2.000 4.000 5.000 -29.000
Resultat før skatt 3.516.000 3.208.000 1.549.000 822.000 1.632.000
Skattekostnad -809.000 -775.000 -388.000 -222.000 -444.000
Årsresultat 2.707.000 2.433.000 1.161.000 600.000 1.188.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.163.000 2.316.000 1.935.000 2.075.000 2.239.000
Sum omløpsmidler 7.214.000 6.248.000 6.217.000 4.307.000 3.904.000
Sum eiendeler 9.377.000 8.564.000 8.152.000 6.382.000 6.143.000
Sum opptjent egenkapital 3.313.000 3.605.000 3.662.000 4.501.000 3.901.000
Sum egenkapital 3.413.000 3.705.000 3.762.000 4.601.000 4.001.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 0 3.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 5.965.000 4.852.000 4.389.000 1.778.000 2.129.000
Sum gjeld og egenkapital 9.378.000 8.564.000 8.151.000 6.382.000 6.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.174.000 13.460.000 11.809.000 9.397.000 9.989.000
Andre inntekter 235.000 77.000 54.000 88.000 1.000
Driftsinntekter 14.409.000 13.537.000 11.863.000 9.485.000 9.990.000
Varekostnad -4.838.000 -4.956.000 -4.743.000 -3.897.000 -3.654.000
Lønninger -4.633.000 -4.137.000 -3.604.000 -3.185.000 -3.269.000
Avskrivning -195.000 -188.000 -152.000 -154.000 -159.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.229.000 -1.051.000 -1.819.000 -1.431.000 -1.249.000
Driftskostnader -10.895.000 -10.332.000 -10.318.000 -8.667.000 -8.331.000
Driftsresultat 3.514.000 3.205.000 1.545.000 817.000 1.660.000
Finansinntekter 4.000 5.000 5.000 6.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -1.000 -1.000 -33.000
Finans 3.000 2.000 4.000 5.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.490.000 -2.000.000 0 0
Årsresultat 2.707.000 2.433.000 1.161.000 600.000 1.188.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 12.000 0 0
Fast eiendom 1.716.000 1.765.000 1.814.000 1.864.000 1.913.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 447.000 551.000 109.000 211.000 316.000
Sum varige driftsmidler 2.162.000 2.316.000 1.923.000 2.075.000 2.229.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 10.000
Sum anleggsmidler 2.163.000 2.316.000 1.935.000 2.075.000 2.239.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.818.000 2.227.000 2.477.000 1.616.000 1.419.000
Andre fordringer 32.000 148.000 98.000 81.000 102.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.365.000 3.872.000 3.642.000 2.610.000 2.383.000
Sum omløpsmidler 7.214.000 6.248.000 6.217.000 4.307.000 3.904.000
Sum eiendeler 9.377.000 8.564.000 8.152.000 6.382.000 6.143.000
Sum opptjent egenkapital 3.313.000 3.605.000 3.662.000 4.501.000 3.901.000
Sum egenkapital 3.413.000 3.705.000 3.762.000 4.601.000 4.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000 0 3.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 0 3.000 13.000
Leverandørgjeld 695.000 362.000 760.000 583.000 800.000
Betalbar skatt 816.000 756.000 403.000 232.000 441.000
Skyldig offentlige avgifter 968.000 849.000 872.000 663.000 589.000
Utbytte -3.000.000 -2.490.000 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 486.000 395.000 355.000 299.000 299.000
Sum kortsiktig gjeld 5.965.000 4.852.000 4.389.000 1.778.000 2.129.000
Sum gjeld og egenkapital 9.378.000 8.564.000 8.151.000 6.382.000 6.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.249.000 1.396.000 1.828.000 2.529.000 1.775.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.4 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.4 2.5 1.9
Soliditet 36.4 43.3 46.2 72.1 65.1
Resultatgrad 24.4 23.7 1 8.6 16.6
Rentedekningsgrad 3 1068.3 1 823.0 50.4
Gjeldsgrad 1.7 1.3 1.2 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 37.5 37.5 1 12.9 27.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex