Glassmester Christoffersen As
Juridisk navn:  Glassmester Christoffersen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32860000
Votndalsvegen 600 Prins Oscars Gate 10 Fax:
3570 Ål 3011 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 999204244
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/15/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiassistanse Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.19%
Resultat  
  
-2326.19%
Egenkapital  
  
-842.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.092.000 3.228.000 2.281.000 3.631.000 5.075.000
Resultat: -935.000 42.000 28.000 15.000 44.000
Egenkapital: -824.000 111.000 88.000 73.000 71.000
Regnskap for  Glassmester Christoffersen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.092.000 3.228.000 2.281.000 3.631.000 5.075.000
Driftskostnader -3.011.000 -3.176.000 -2.225.000 -3.566.000 -5.004.000
Driftsresultat -919.000 52.000 54.000 65.000 71.000
Finansinntekter 0 0 2.000 6.000 1.000
Finanskostnader -17.000 -10.000 -28.000 -56.000 -28.000
Finans -17.000 -10.000 -26.000 -50.000 -27.000
Resultat før skatt -935.000 42.000 28.000 15.000 44.000
Skattekostnad 0 -19.000 -12.000 -13.000 -13.000
Årsresultat -935.000 23.000 16.000 1.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 246.000 98.000 90.000 76.000
Sum omløpsmidler 1.715.000 2.396.000 1.562.000 1.378.000 1.561.000
Sum eiendeler 1.735.000 2.642.000 1.660.000 1.468.000 1.637.000
Sum opptjent egenkapital -854.000 81.000 58.000 43.000 41.000
Sum egenkapital -824.000 111.000 88.000 73.000 71.000
Sum langsiktig gjeld 1.545.000 1.506.000 1.107.000 633.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 1.013.000 1.024.000 465.000 762.000 1.493.000
Sum gjeld og egenkapital 1.734.000 2.641.000 1.660.000 1.468.000 1.636.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.416.000 3.000.000 2.160.000 3.653.000 4.858.000
Andre inntekter -324.000 228.000 120.000 -21.000 217.000
Driftsinntekter 2.092.000 3.228.000 2.281.000 3.631.000 5.075.000
Varekostnad -1.047.000 -1.258.000 -620.000 -1.441.000 -1.779.000
Lønninger -1.237.000 -922.000 -611.000 -991.000 -2.221.000
Avskrivning 0 -68.000 -27.000 -21.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -727.000 -928.000 -967.000 -1.113.000 -985.000
Driftskostnader -3.011.000 -3.176.000 -2.225.000 -3.566.000 -5.004.000
Driftsresultat -919.000 52.000 54.000 65.000 71.000
Finansinntekter 0 0 2.000 6.000 1.000
Finanskostnader -17.000 -10.000 -28.000 -56.000 -28.000
Finans -17.000 -10.000 -26.000 -50.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -935.000 23.000 16.000 1.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 198.000 63.000 90.000 76.000
Sum varige driftsmidler 0 198.000 63.000 90.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 47.000 36.000 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 246.000 98.000 90.000 76.000
Varebeholdning 706.000 746.000 787.000 553.000 482.000
Kundefordringer 795.000 1.230.000 522.000 593.000 433.000
Andre fordringer 125.000 218.000 139.000 177.000 189.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 89.000 201.000 114.000 54.000 457.000
Sum omløpsmidler 1.715.000 2.396.000 1.562.000 1.378.000 1.561.000
Sum eiendeler 1.735.000 2.642.000 1.660.000 1.468.000 1.637.000
Sum opptjent egenkapital -854.000 81.000 58.000 43.000 41.000
Sum egenkapital -824.000 111.000 88.000 73.000 71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.545.000 1.506.000 1.107.000 633.000 72.000
Leverandørgjeld 526.000 382.000 75.000 447.000 892.000
Betalbar skatt 0 19.000 14.000 11.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 166.000 225.000 161.000 74.000 253.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 322.000 397.000 214.000 229.000 335.000
Sum kortsiktig gjeld 1.013.000 1.024.000 465.000 762.000 1.493.000
Sum gjeld og egenkapital 1.734.000 2.641.000 1.660.000 1.468.000 1.636.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 702.000 1.372.000 1.097.000 616.000 68.000
Likviditetsgrad 1 1 2.3 3.4 1.8 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.6 1.7 1.1 0.8
Soliditet -47.5 4.2 5.3 5.0 4.3
Resultatgrad -43.9 1.6 2.4 1.8 1.4
Rentedekningsgrad -54.1 5.2 1.9 1.3 2.6
Gjeldsgrad -3.1 22.8 17.9 19.1 22.0
Total kapitalrentabilitet 2 3.4 4.8 4.4
Signatur
22.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex