Glassmester Bodø As
Juridisk navn:  Glassmester Bodø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91644122
Breivikveien 27 Breivikveien 27 Fax:
8003 Bodø 8003 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 817356052
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 5/24/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Imprezzio As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
295.8%
Egenkapital  
  
267.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.110.000 0 173.000 65.000
Resultat: 233.000 -119.000 -32.000 0
Egenkapital: 137.000 -82.000 -13.000 19.000
Regnskap for  Glassmester Bodø As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.110.000 0 173.000 65.000
Driftskostnader -875.000 -117.000 -204.000 -66.000
Driftsresultat 234.000 -117.000 -31.000 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 0
Finans -1.000 -2.000 -2.000 0
Resultat før skatt 233.000 -119.000 -32.000 0
Skattekostnad -13.000 0 0 0
Årsresultat 219.000 -119.000 -32.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 386.000 91.000 24.000 45.000
Sum eiendeler 433.000 91.000 24.000 45.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 -151.000 -32.000 0
Sum egenkapital 137.000 -82.000 -13.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 294.000 173.000 37.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 91.000 24.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.110.000 0 173.000 65.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.110.000 0 173.000 65.000
Varekostnad -485.000 0 0 -12.000
Lønninger 0 0 -10.000 -6.000
Avskrivning -4.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -386.000 -117.000 -194.000 -48.000
Driftskostnader -875.000 -117.000 -204.000 -66.000
Driftsresultat 234.000 -117.000 -31.000 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 0
Finans -1.000 -2.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 219.000 -119.000 -32.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 47.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 47.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 247.000 3.000 14.000 0
Andre fordringer 7.000 11.000 5.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 77.000 5.000 35.000
Sum omløpsmidler 386.000 91.000 24.000 45.000
Sum eiendeler 433.000 91.000 24.000 45.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 -151.000 -32.000 0
Sum egenkapital 137.000 -82.000 -13.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 77.000 16.000 13.000 18.000
Betalbar skatt 12.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 0 7.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 167.000 157.000 17.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 294.000 173.000 37.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 91.000 24.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 92.000 -82.000 -13.000 20.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.5 0.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 0.5 0.6 1.8
Soliditet 31.7 -90.1 -54.2 43.2
Resultatgrad 21.1 -17.9 0
Rentedekningsgrad 1 -58.5 -15.5
Gjeldsgrad 2.2 -2.1 -2.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 54.4 -128.6 -129.2 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex