Glassmester A. Appelbom AS
Juridisk navn:  Glassmester A. Appelbom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47464900
Postboks 3648 Stakkevollvegen 35 Fax:
9278 Tromsø 9010 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 991323856
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 5/29/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Itide Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.8%
Resultat  
  
0.88%
Egenkapital  
  
19.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.014.000 28.769.000 20.958.000 28.300.000 23.069.000
Resultat: 3.878.000 3.844.000 1.777.000 3.840.000 3.231.000
Egenkapital: 6.120.000 5.142.000 4.228.000 4.406.000 3.614.000
Regnskap for  Glassmester A. Appelbom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.014.000 28.769.000 20.958.000 28.300.000 23.069.000
Driftskostnader -27.178.000 -24.933.000 -19.187.000 -24.461.000 -19.856.000
Driftsresultat 3.836.000 3.836.000 1.770.000 3.839.000 3.214.000
Finansinntekter 63.000 33.000 29.000 34.000 52.000
Finanskostnader -21.000 -25.000 -22.000 -33.000 -36.000
Finans 42.000 8.000 7.000 1.000 16.000
Resultat før skatt 3.878.000 3.844.000 1.777.000 3.840.000 3.231.000
Skattekostnad -900.000 -931.000 -455.000 -1.048.000 -876.000
Årsresultat 2.979.000 2.913.000 1.322.000 2.792.000 2.355.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.261.000 1.273.000 1.091.000 429.000 455.000
Sum omløpsmidler 10.946.000 13.630.000 8.636.000 9.731.000 8.789.000
Sum eiendeler 12.207.000 14.903.000 9.727.000 10.160.000 9.244.000
Sum opptjent egenkapital 5.970.000 4.992.000 4.078.000 4.256.000 3.464.000
Sum egenkapital 6.120.000 5.142.000 4.228.000 4.406.000 3.614.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.086.000 9.762.000 5.499.000 5.754.000 5.631.000
Sum gjeld og egenkapital 12.206.000 14.904.000 9.727.000 10.160.000 9.245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.014.000 28.903.000 20.823.000 28.300.000 23.063.000
Andre inntekter 0 -135.000 135.000 0 6.000
Driftsinntekter 31.014.000 28.769.000 20.958.000 28.300.000 23.069.000
Varekostnad -16.063.000 -14.629.000 -10.215.000 -15.370.000 -11.771.000
Lønninger -7.644.000 -6.968.000 -5.930.000 -6.002.000 -5.210.000
Avskrivning -239.000 -200.000 -150.000 -86.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.232.000 -3.136.000 -2.892.000 -3.003.000 -2.796.000
Driftskostnader -27.178.000 -24.933.000 -19.187.000 -24.461.000 -19.856.000
Driftsresultat 3.836.000 3.836.000 1.770.000 3.839.000 3.214.000
Finansinntekter 63.000 33.000 29.000 34.000 52.000
Finanskostnader -21.000 -25.000 -22.000 -33.000 -36.000
Finans 42.000 8.000 7.000 1.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -1.500.000
Årsresultat 2.979.000 2.913.000 1.322.000 2.792.000 2.355.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 39.000 28.000 49.000 55.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 145.000 10.000 19.000 0 0
Driftsløsøre 660.000 518.000 585.000 226.000 205.000
Sum varige driftsmidler 805.000 528.000 604.000 226.000 205.000
Sum finansielle anleggsmidler 421.000 707.000 460.000 154.000 195.000
Sum anleggsmidler 1.261.000 1.273.000 1.091.000 429.000 455.000
Varebeholdning 907.000 1.458.000 824.000 805.000 588.000
Kundefordringer 5.080.000 5.913.000 2.592.000 3.012.000 1.932.000
Andre fordringer 276.000 256.000 443.000 317.000 212.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.684.000 6.004.000 4.777.000 5.597.000 6.057.000
Sum omløpsmidler 10.946.000 13.630.000 8.636.000 9.731.000 8.789.000
Sum eiendeler 12.207.000 14.903.000 9.727.000 10.160.000 9.244.000
Sum opptjent egenkapital 5.970.000 4.992.000 4.078.000 4.256.000 3.464.000
Sum egenkapital 6.120.000 5.142.000 4.228.000 4.406.000 3.614.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.015.000 4.140.000 1.812.000 1.143.000 1.851.000
Betalbar skatt 896.000 942.000 433.000 1.042.000 874.000
Skyldig offentlige avgifter 1.431.000 1.573.000 732.000 969.000 780.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 744.000 1.108.000 1.021.000 600.000 626.000
Sum kortsiktig gjeld 6.086.000 9.762.000 5.499.000 5.754.000 5.631.000
Sum gjeld og egenkapital 12.206.000 14.904.000 9.727.000 10.160.000 9.245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.860.000 3.868.000 3.137.000 3.977.000 3.158.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 1.6 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 1.4 1.6 1.5
Soliditet 50.1 34.5 43.5 43.4 39.1
Resultatgrad 12.4 13.3 8.4 13.6 13.9
Rentedekningsgrad 182.7 153.4 80.5 117.4 90.7
Gjeldsgrad 1 1.9 1.3 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 31.9 2 18.5 38.1 35.3
Signatur
16.06.2017
SIGNATUR
APPELBOM ANDREAS EDVARD
Prokurister
16.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex