Glassmester 1 As
Juridisk navn:  Glassmester 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40055000
Kloppaveien 10 Kloppaveien 10 Fax:
1472 Fjellhamar 1472 Fjellhamar
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 989596624
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 1/1/2006 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: lørenskog glass as
Revisor: Hedemarks Revisjonsbyrå AS
Utvikling:
Omsetning  
  
57.66%
Resultat  
  
1617.78%
Egenkapital  
  
-95.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.625.000 26.402.000 22.133.000 17.474.000 14.748.000
Resultat: 1.546.000 90.000 1.445.000 49.000 981.000
Egenkapital: 100.000 2.283.000 2.443.000 2.440.000 2.402.000
Regnskap for  Glassmester 1 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.625.000 26.402.000 22.133.000 17.474.000 14.748.000
Driftskostnader -40.022.000 -26.237.000 -20.651.000 -17.373.000 -13.699.000
Driftsresultat 1.603.000 165.000 1.482.000 101.000 1.048.000
Finansinntekter 6.000 4.000 5.000 7.000 6.000
Finanskostnader -63.000 -79.000 -42.000 -58.000 -73.000
Finans -57.000 -75.000 -37.000 -51.000 -67.000
Resultat før skatt 1.546.000 90.000 1.445.000 49.000 981.000
Skattekostnad -1.000 25.000 -342.000 -12.000 -291.000
Årsresultat 1.545.000 115.000 1.103.000 37.000 690.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.468.000 2.020.000 3.381.000 2.695.000 4.562.000
Sum omløpsmidler 6.951.000 5.378.000 2.895.000 3.658.000 2.887.000
Sum eiendeler 8.419.000 7.398.000 6.276.000 6.353.000 7.449.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.183.000 2.343.000 2.340.000 2.302.000
Sum egenkapital 100.000 2.283.000 2.443.000 2.440.000 2.402.000
Sum langsiktig gjeld 1.163.000 1.252.000 739.000 970.000 980.000
Sum kortsiktig gjeld 7.156.000 3.863.000 3.094.000 2.942.000 4.068.000
Sum gjeld og egenkapital 8.419.000 7.398.000 6.276.000 6.352.000 7.450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.546.000 26.395.000 21.815.000 17.474.000 14.748.000
Andre inntekter 80.000 7.000 318.000 0 0
Driftsinntekter 41.625.000 26.402.000 22.133.000 17.474.000 14.748.000
Varekostnad -18.065.000 -11.786.000 -9.813.000 -8.603.000 -5.766.000
Lønninger -11.477.000 -8.111.000 -6.583.000 -4.928.000 -3.961.000
Avskrivning -411.000 -439.000 -384.000 -342.000 -321.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.069.000 -5.901.000 -3.871.000 -3.500.000 -3.651.000
Driftskostnader -40.022.000 -26.237.000 -20.651.000 -17.373.000 -13.699.000
Driftsresultat 1.603.000 165.000 1.482.000 101.000 1.048.000
Finansinntekter 6.000 4.000 5.000 7.000 6.000
Finanskostnader -63.000 -79.000 -42.000 -58.000 -73.000
Finans -57.000 -75.000 -37.000 -51.000 -67.000
Konsernbidrag -1.412.000 -275.000 0 0 0
Utbytte -1.890.000 0 -1.100.000 0 -690.000
Årsresultat 1.545.000 115.000 1.103.000 37.000 690.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 478.000 270.000 327.000 0 0
Driftsløsøre 990.000 1.280.000 865.000 999.000 1.051.000
Sum varige driftsmidler 1.468.000 1.550.000 1.192.000 999.000 1.051.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 470.000 2.189.000 1.696.000 3.511.000
Sum anleggsmidler 1.468.000 2.020.000 3.381.000 2.695.000 4.562.000
Varebeholdning 290.000 0 0 0 0
Kundefordringer 4.695.000 3.301.000 2.735.000 2.968.000 2.075.000
Andre fordringer 100.000 0 13.000 8.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.866.000 2.077.000 147.000 682.000 766.000
Sum omløpsmidler 6.951.000 5.378.000 2.895.000 3.658.000 2.887.000
Sum eiendeler 8.419.000 7.398.000 6.276.000 6.353.000 7.449.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.183.000 2.343.000 2.340.000 2.302.000
Sum egenkapital 100.000 2.283.000 2.443.000 2.440.000 2.402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 25.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.890.000 0 1.100.000 0 690.000
Sum langsiktig gjeld 1.163.000 1.252.000 739.000 970.000 980.000
Leverandørgjeld 2.371.000 2.148.000 559.000 377.000 1.579.000
Betalbar skatt 0 0 317.000 12.000 291.000
Skyldig offentlige avgifter 1.279.000 1.010.000 315.000 693.000 649.000
Utbytte -1.890.000 0 -1.100.000 0 -690.000
Annen kortsiktig gjeld 1.615.000 704.000 803.000 1.860.000 859.000
Sum kortsiktig gjeld 7.156.000 3.863.000 3.094.000 2.942.000 4.068.000
Sum gjeld og egenkapital 8.419.000 7.398.000 6.276.000 6.352.000 7.450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -205.000 1.515.000 -199.000 716.000 -1.181.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 0.9 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 0.9 1.3 0.8
Soliditet 1.2 30.9 38.9 38.4 32.2
Resultatgrad 3.9 0.6 6.7 0.6 7.1
Rentedekningsgrad 25.4 2.1 35.3 1.9 14.4
Gjeldsgrad 83.2 2.2 1.6 1.6 2.1
Total kapitalrentabilitet 19.1 2.3 23.7 1.7 14.1
Signatur
30.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
ERIKSEN FINN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex