Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gladborg As
Juridisk navn:  Gladborg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Adm. Storheils gate 8 Adm. Storheils gate 8 Fax:
8900 Brønnøysund 8900 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 917143889
Aksjekapital: 5.558.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-133.33%
Egenkapital  
  
-36.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -7.000 -3.000 1.000
Egenkapital: 14.000 22.000 25.000
Regnskap for  Gladborg As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Finansinntekter 91.000 46.000 34.000
Finanskostnader -98.000 -50.000 -33.000
Finans -7.000 -4.000 1.000
Resultat før skatt -7.000 -3.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -7.000 -3.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.484.000 2.721.000 1.705.000
Sum omløpsmidler 2.000 54.000 24.000
Sum eiendeler 4.486.000 2.775.000 1.729.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -8.000 0
Sum egenkapital 14.000 22.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 4.471.000 2.753.000 1.704.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.485.000 2.775.000 1.729.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Finansinntekter 91.000 46.000 34.000
Finanskostnader -98.000 -50.000 -33.000
Finans -7.000 -4.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -7.000 -3.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.484.000 2.721.000 1.705.000
Sum anleggsmidler 4.484.000 2.721.000 1.705.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.000 54.000 24.000
Sum omløpsmidler 2.000 54.000 24.000
Sum eiendeler 4.486.000 2.775.000 1.729.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -8.000 0
Sum egenkapital 14.000 22.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.471.000 2.753.000 1.704.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.485.000 2.775.000 1.729.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 54.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 0.3 0.8 1.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0 0
Gjeldsgrad 319.4 125.1 68.2
Total kapitalrentabilitet 2 1.7 2
Signatur
11.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex